LoginJuničijev križ

Foto: D. Jukič 2009

Junčijev križ ob kmetiji Ivana Peneca na Suhem Vrhu. Kristusa so dali obnoviti, zato na fotografiji manjka.

Juničijev križ - Slika 1

Opis

Pred postavitvijo križa ob poti s Suhega Vrha v dolino, je bilo na lipi nameščeno leseno znamenje. Okrog leta 1950 pa so dali v spomin na gospodarja, ki je bil med drugo svetovno vojno na tem mestu ustreljen, postaviti križ.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je postavljen v spomin na nekdanjega gospodarja Juničijevega posestva, tudi Jančijevega, ki ga je kupil leta 1995 Ivan Penec.

Upodobljeni motivi / napisi

Lesen križ s Kristusom na razpelu na lipi ob kmetiji.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

blizu kmetije Ivana Peneca, p. d. Juniči - tudi Janči, Suhi Vrh 5 , Prevalje
Suhi Vrh 5
2391 Prevalje

Čas nastanka

1950

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Ivan Penec

Povezave k leksikonu