LoginJugova kapelica

Foto: Klemen Gorenšek 2006

Bahava Jugova kapelica na Lešah

Jugova kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica stoji ob cesti kmetije Gruber, p. d. Jug in je zelo bogata kapelica. Pokrita je z dvokapnico in rdečo kritino. Pročelje je orientirano na sever, ob vhodu ji dajeta dva stebra baročni pridih. Okrog je železna ograja in posajeno cvetje. Zanjo skrbijo Gruberjevi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na mestu dotrajane stare kapelice so na pobudo okoliških kmetov leta 1995 postavili novo in jo posvetili sv. Uršuli. Poslikave v notranjosti in zunanjosti so delo Jožefa Stefana.

Upodobljeni motivi / napisi

Nad vhodom v kapelico je napis Sv. Uršula prosi za nas. Nad zidano menzo je na steni poslikava sv. Uršule, okrog nje pa so številne device. V notranjosti sta poslikani tudi stranski steni, na zahodni strani je Marija z Jezusom, na vzhodni strani pa sv. Rok in obok, kjer je narisan sv. Duh. Na zunanjih stenah sta sv. Anton in sv. Florijan.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti kmetije Gruber, p. d. Jug
Leše
2391 Prevalje

Čas nastanka

1955, pred tem pa je bila na tem mestu stara kapelica od nekdaj

Umetnik / Umetnica

Poslikave v notranjosti in zunanjosti so delo Jožefa Stefana iz Metlove

Lastnik / Varuh

Kmetija Gruber

Povezave k leksikonu