LoginŠimonova domačija, Nonča vas

Foto: Uši Sereinig 2010

Šimonova kmetija

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2010

Prvotna Šimonova štala

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2010

Šimonova štala, fasadna ornamentika

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2010

Šimonova štala, zavistnica

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2010

"Gotska" okna na drugi Šimonovi štali

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2010

Šimonova štala, "gotsko" okno

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 6

Foto: Uši Sereinig 2010

Šimonov stog

Šimonova domačija, Nonča vas - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Opečne rešetke krasijo čelne strani obeh gospodarskih poslopij Šimonove domačije. Obrnjene so proti dovozu na dvorišče. V zatrepu desnega poslopja je pod strešnim napuščem zapisana letnica gradnje: 1875. Sredi okroglega okna pod letnico vidimo zavistnico – glavo, ki naj bi preprečila dostop zlem duhovom na skedenj.
Nezavarovane odprtine so namreč veljale za mesta, skozi katera naj bi vstopale čarovne moči, demoni in duhovi vseh vrst. Zato so se ljudje potrudili, da so odprtine opečnih rešetk zavarovali.
Površine z rešetkami na levem poslopju imajo obliko gotskih oken s šilastim lokom in poslikanim krogovičjem. Tudi take oblike – posnete po sakralnih zgradbah – naj bi preprečevale hudobne moči.

Legenda, zgodovina, pravljica

Šimonovo kmetija je že zelo stara kmetija. Gospodarsko poslopje, ki stoji vzporedno s stanovanjsko hišo (z letnico 1875) je prvotna Šimonova štala. Gospodarsko poslopje na jugovzhodni strani je nekdanja Burjokova štala. Šimonovi so jo kupili v 30. letih 20. stol., ko so kmetijo pri p. d. Burjoku razpustili. K Šimonovi domačiji spada tudi dvojini kozolec na majhni vzpetini na robu dvorišča.
Gospodarska poslopja, ki so v celoti zgrajena z opeko, so v naših krajih gradili Italijani. Za to naj bi imeli od Marije Terezije posebna pooblastila. Ilovico za opeko so pridobivali na vzhodnem delu Nonče vasi. Zavistne glave pa so graditelji iz Italije prinašali s sabo, je vedela povedati gospa Riedl.

(Ustni vir: gospa Riedl, Janez Buchwald)

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Ob glavni cesti skozi Nončo vas (Bleiburger Bundesstraße), nasproti cerkve Marijinega vnebovzetja; Nonča vas 5
Eindersdorf/Nonča vas 5
9150 Einersdorf/Nonča vas

Čas nastanka

19. stoletje

Umetnik / Umetnica

Italijanski graditelji

Lastnik / Varuh

Druž. Riedl, p. d. Šimon

Povezave k leksikonu