LoginHumnikova kašča

Foto: Uši Sereinig 2009

Humnikova kašča

Humnikova kašča - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Humnikova kašča

Humnikova kašča - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Vrezani ter s črno in rdečo barvo barvani zaščitni simboli na lesenem stropu prvega nadstropja.

Humnikova kašča - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Kovane rešetke pred okni, okviri oken imajo posnete robove

Humnikova kašča - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Humnikova kašča; lesena vrata so prekrita z ročno kovanimi železnimi ploščami in žeblji

Humnikova kašča - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Humnikova kašča

Humnikova kašča - Slika 6

Foto: Uši Sereinig 2009

Humnikova kašča

Humnikova kašča - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Poleg stanovanjske hiše p. d. Humnik stoji v breg potisnjena vrhkletna, delno zidana kašča. Nekateri elementi kažejo na njen gotski izvor, na primer posneti robovi kamnitega portala in kamnitih okenskih okvirov, ki se zaključijo na »ajdovo zrno«. Kvadratasta okna imajo železne, kovane rešetke. Kašča je krita z betonsko opeko.
Spodnji del kašče, klet, je ometan in nebeljen. Vanj vodijo lesena vrata. Do prvega nadstropja z gankom vodijo kamnite stopnice. Nad gankom so prekle za sušenje koruze. Vrata so polkrožna, lesena ter prekrita z ročno kovanimi železnimi ploščami in žeblji. Pod in strop prostora v prvem nadstropju sta lesena. Na gank v drugem nadstropju kašče vodijo lesene stopnice. Ta zgornji del kašče je v celoti lesen.

Kašča stoji na dvorišču Humnikove domačije in ni prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kletni prostor še danes uporabljajo za shranjevanje krompirja. V prvem nadstropju so prej predvsem sušili meso, v drugem pa so sušili ajdovo slamo in deske.

Upodobljeni motivi / napisi

Na pročelju je možno ob vratih opaziti ostanke freske. Žal je slabo ohranjena, zato se njenega motiva ne da ugotoviti.
Na lesenem stropu prvega nadstropja so vrezani ter s črno in rdečo barvo barvani zaščitni simboli »Morina taca« (trotamora) in zvezde.

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Muškava 1, pri p. d. Humniku
Muškava/Muschkau 1
9072 Muškava/Muschkau

Čas nastanka

Približno 16. stoletje ?

Lastnik / Varuh

Družina Jakopitsch, p. d. Humnik

Povezave k leksikonu