LoginLesena kapelica ob cerkvi sv. Križa

Foto: Jure Viderman 2009

Lesena kapelica ob cerkvi sv. križa.

Lesena kapelica ob cerkvi sv. Križa - Slika 1

Opis

Kapelica je v celoti lesena stavba, krita s »šitlni«. Vhod zapirajo lesena vrata. Na zatrepu je okrogla zračna lina. Na vrhu strehe je postavljen križ.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je starejša kot sama cerkev sv. Križa. Po pripovedovanju naj bi se na njenem mestu ljudem prikazoval križ. S tem namenom so tukaj postavili križ, ob katerem so se ljudje zbirali k molitvi. Želja, da bi postavili cerkev na mestu križa, jim ni bila takoj izpolnjena. Zato so si ljudje postavili leseno kapelo in v njo postavili križ, h kateremu so še naprej hodili molit.
Danes pred vsako mašo cerkovnik odklene kapelico, da lahko verniki v njej molijo ter prižgejo sveče pred Marijinim kipom.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str.24; župnik Franc Kraner.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti kapele je Marijin kip z detetom Jezusom, v kotu pa stoji kip svetega Jožefa z detetom Jezusom. Na lesenih stenah so obešene nabožne slike, ki so jih kupili verniki v znamenje zahvale ali priprošnje.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cerkvici sv. Križa, Dobrava 15, Dravograd.
Dobrava 15
2370 Dravograd

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Črneče

Povezave k leksikonu