LoginPlavž Frantschach

Foto: wikimedia commons

Plavž "Hammer" (kladivo)
St. Gertraud/Labotska dolina

Plavž Frantschach - Slika 1

Opis

Simbol mlade trške občine Frantschach-St. Gertraud (od l. 2001) je postal zgodovinsko pomemben industrijski spomenik »Hammer« (kladivo) – l. 1848 v novem, modernem zidarskem načinu zgrajen plavž.

Legenda, zgodovina, pravljica

Od poznega srednjega veka dalje je bilo za okolje vodilnega pomena rudarjenje in predelava železa. V Frantschachu je bila fužina, v St. Gertraudu fužina in plavž, v Wölchu pa so pridobivali železovo rudo. Leta 1759 so obrati bamberške nadškofije prešli na cesarico Marijo Terezijo. Leta 1825 so jih pridobili bratje von Roshorn, l. 1846 pa jih je končno odkupil šlezijski podjetnik Hugo grof Henckel von Donnersmark, ki je v St. Gertraudu l. 1848 postavil moderen plavž za proizvodnjo surovega železa – malo preden je železarska industrija zašla v težko krizo. Ta je železno industrijo v Frantschach-St. Gertraudu l. 1878 dokončno uničila.
Plavž je danes pod zaščito spomeniškega varstva, je obnovljen in bo v bodoče služil kulturnim namenom.

Občina

Frantschach-St. Gertraud

Geografska določitev lege

St. Gertraud

Lastnik / Varuh

Od leta 2006 trška občina Frantschach-St. Gertraud

Povezave k leksikonu