LoginHildebrandov izvir Celovec

Foto: Johann Jaritz 2006

Hildebrandov izvir, tekoča voda

Hildebrandov izvir - Slika 1

Foto: Johann Jaritz 2006

Hildebrandov izvir s spominskim kamnom

Hildebrandov izvir - Slika 2

Foto: Johann Jaritz 2006

Hildebrandov izvir, spominksi kamen kot talna plošča

Hildebrandov izvir - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Ovalna kamnita zgradba, prelomljena z odprtino, stoji na svernem robu močvirja, zapadno od vasi Gottesbichl. Voda priteka iz dna stavbe. Kot talna plošča je vstavljen na več mestih prelomljen spominski kamen z napisi. Dva druga napisa sta na belih marmornatih tablah na zahodni oziroma vzhodni strani.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vodnjak sta postavila zakonca August in Emma Hildebrand v čast agronomu Josefu Eckertu (1854–1903). Eckert, nemški strokovnjak za travništvo, je l. 1891 z družino prišel v Celovec, da bi tu prevzel inštitut za travništvo. Postal je tudi učitelj na poljedelski šoli v Celovcu in strokovnjak za travništvo pri Koroški kmetijski družbi. Najpomembnejši načrti tedanjega časa so bili melioracija močvirnatih travnikov, močvirij in ledin. Poleg številnih manjših projektov je Eckert vodil tudi večje, kot npr. osuševanje močvirja pri Treßdorfu na Zilji.

Doslejšne pripombe:

25.10.2009 | 19:39 | Robert

War heute 25.Okt.2009 interessehalber (zwecks Geschmacksprobe) bei der Quelle, nicht leicht zu finden, leider gab´s kein fließendes Quellwasser, sieht recht ausgetrocknet aus, oder wird zwischenzeitig das gesamte Wasser gefasst. (Wasserbassin unmittelbar angrenzend)

Stran 1 od 1 |

Upodobljeni motivi / napisi

Napisi v nemščini:

Na dnu: Strokovnjaku za travništvo Josefu Eckertu 1854–1908

Spominski kamen vzhodna stran: Vsem žejnim posvetila Augutst i. Emma Hildebrand 1903

Zahodna stran: Kdor noče spoznati, da so osušeni travniki več vredni kakor močvirnati, ni vreden sreče, biti svoboden kmet

Občina

Klagenfurt (Celovec)

Geografska določitev lege

Na severnem robu močvirja, zapadno od vasi Gottesbichl.

Čas nastanka

20. stol.

Lastnik / Varuh

neznan

Povezave k leksikonu