LoginHiša Mušenik 2, Črna

Foto: Vinko Skitek 2011

Hiša Mušenik 2

Balos - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Hiša Mušenik 2

Balos - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Iz časa obratovanja fužin v 18. stoletju se je ohranila tipična fužinarska hiša.Hiša ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna čopasta streha. Streha je prekrita s strešno opeko. Hiša ima poleg pritličnega še nadstropni del in mansardo. Do vhoda v stavbo vodijo betonirane stopnice.

Legenda, zgodovina, pravljica

V zgornji Mežiški dolini vse do leta 1900 skorajda nič ni vplivalo na rast in razvoj urbanih naselij. Kmetije oz. posestva, na katerih so rudarji prebivali, je rudnik sčasoma odkupil in iz njih so nastajali raztreseni rudarski zaselki: Jazbina, Žerjav, v Podpeci – Heleni Šmelc, Pecnikovo, Stoparjevo, Najberževo, Torčevo, Igerčevo, Pikovo ter Breg, Marholče z Marholčevimi bajtami in Polena pri Mežici.
Blizu Črne, v zaselku Mušenik - Balos, pride do večje pridobitve rudarskih stanovanj šele po ukinitvi fužin, ko okoli leta 1900 prevzame rudnik dve veliki fužinarski stanovanjski hiši (danes Mušenik št. 2 in 4).
V Črni je rudnik z izjemo Mušenika imel sprva le malo stanovanj, ko tu postavijo, v pozneje osnovanem zaselku Rudarjevo, prve štiri stanovanjske hiše, četvorčke. V naslednjih letih pa je tu nastala močna rudarska stanovanjska soseska.

Vir: Štefan Lednik, Mežica 1994. O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici. Mežica, 1994, str. 88; Register nepremične dediščine.

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7741

Geografska določitev lege

Mušenik 2. Ob levem bregu Meže, v severnem delu Mušenika.
Mušenik 2
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Občina Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu