Login



Hiša Center 102, Črna

Foto: Vinko Skitek 2009

Hiša Center 102, Črna - Slika 1

Opis

Prostostoječa enonadstropna stavba s štiriosno obcestno fasado ima nad portalom vzidan kamen z grškim napisom in letnico 1576. V njej je bila nekoč mrtvašnica. V tej hiši je bila tudi Rešerjeva gostilna in čeprav je hiša ogromna je imela gostilna samo tri prostore. Videz starosti te hiše povečujejo mogočni oboki v skoraj vseh spodnjih prostorih in skoraj poldrugi meter debele stene in majhna okna po stilu iz 18.stoletja.. Enonadstropna štiriosna zidana stavba s strmo čopasto streho je krita z eternitom. Ima portal, ki je omenjen že zgoraj in ta portal je zaključen s potlačenim segmentnim lokom s sklepnikom. Nad portalom je kamnita plošča z grškim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pisanju Jožeta Gradišnika je ta stavba gradič, ki so ga pred veliko stoletji postavili marenberški grofje, ki so prebivali v njem, kadar so prihajali na lov v okoliške takrat še neprehodne gozdove. V preteklosti, bi naj bil eno nadstropje nižji, kot pa je danes. Lastniki te hiše pa so v preteklosti imeli družinsko ime Černic. Še prej pa je bil leta 1764 lastnik te hiše Florija Rišer, za njim leta 1828 Valentin Milner in za njim 1844 Ivan Ambroš. Zatem je hiša prešla v last Gregorja Černic, za njim pa je bila lastnica hiše Viljemina Černic. Hiša ima domače ime in sicer se imenuje Rešer. Obstaja tudi več domnev o nekdanjem namenu kamna z napisom. Po eni izmed njih je bil na pokopališki kostnici ob cerkvi, po domnevi zdaj že pokojnih domačinov pa je bila nekdaj v Rešerjevi gostilni mrtvašnica, nekakšna mrliška veža, kar so utemeljevali z bližino nekdanjega pokopališča ob cerkvi.

Notranja oprema gostilniških prostorov je bila odvisna od gmotnega stanja lastnika gostilne. Oprema običajih gostilniških prostorov je bila preprosta, namenjena vsakodnevnim in večinoma domačim gostom, obrtnikom, rudarjem in okoliškim kmetom. Ob stenah in okoli podolgovate macesnove mize so stale dolge klopi, kot sicer pri kmečkih hišah. Med obema svetovnima vojnama so klopi pred mizami nadomestili stoli z naslonom. za tako imenovane boljše goste je bila v gostilnah tudi posebna soba. V njej so bile kvadratne mize s po štirimi stoli. V kotu pod stropom je bilo razpelo, navadno obdano z vencem papirnatih rož. Med obema vojnama je bila na vidnem mestu še vladarjeva slika in marsikje na eni izmed štirih sten tudi slika s šaljivim prizorom iz lovskega življenja. Tlorisna zasnova gostilniških hiš je bila približno povsod enaka. Razlikovale so se le po tem, da so imele večje gostilne večje prostore in več prostorov, redke pa tudi plesno dvorano.
V gostilni pri Rešerju so imeli v obokani veži še posebno mizo za furmane. občasno so pri tej mizi jedli tudi dninarji, ki so jih najemali za razna poljska dela. Ob njej jebil obešen stenski ščitnik iz grobega domačega platna. na njem je bilo z velikimi črkami izvezeno »Se vsedemo za mizo, pokličemo še Lizo, da žlice nam raztalala bo, ker župa je že blizu«.

Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani.Črna na Koroškem, 1986, str. 43, 55 57; Jože Gradišnik, Okrogle in robate storije izpod Pece. Črna na Koroškem, 2010, str. 62.

Upodobljeni motivi / napisi

Kamnita plošča ima grški napis, ki se glasi: »HTHESE MOI SHEMERON SOI« (Danes meni, jutri tebi.).
Kamen je bil po vsej verjetnosti prinesen z nekdanjega bližnjega pokopališča, ki je bilo okoli cerkve, kjer so pokopavali mrtve do leta 1875.

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7651

Geografska določitev lege

Center 102. Hiša stoji v jedru naselja, pri cerkvi.
Center 102
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1576

Lastnik / Varuh

Družina Naglič

Povezave k leksikonu