LoginStavba občine

Foto: Vinko Skitek 2012

Stavba Občine Črna na Koroškem

Stavba občine - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2012

Stavba občine Črna na Koroškem

Stavba občine - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2012

Stavba Občine Črna na Koroškem

Stavba občine - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Zidana nadstropna stavba ima pravokotno obliko, pokriva pa jo štirikapna streha, prekrita z strešno opeko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ta stavba je bila pred prvo svetovno vojno največja po površini, saj je nastala iz dveh hiš, (danes center 100 in center 101). Bila je v lasti premožnega trgovca in posestnika Punzengruberja. Po drugi svetovni vojni je bila hiša zaradi dotrajanosti očitno podrta, na njenih temeljih pa so postavili večjo stavbo, v kateri sta bila poleg trgovine še Urad Krajevne skupnosti in postaja milice. Danes je v tej stavbi sedež občine Črna na Koroškem in krajevna pisarna slovenske Policije. Na območju drugega dela nekdanje Punzengruberjeve hiše pa stoji nova avtobusna postaja v Črni, za njo pa je Rudarski muzej v Črni.

Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani. Črna na Koroškem, 1986, str. 54.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Hiša stoji ob krožišču v središču Črne.
Center 101
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Občina Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu