LoginMohorjeva hiša

Foto: D. J. 2009

Mohorjeva hiša s spominsko ploščo, hiša Na Fari 42, v kateri je nekoč domovala uprava Mohorjeve družbe.

Mohorjeva hiša - Slika 1

Opis

Enonadstropna, podkletena, pet osna hiša je krita s strmo, dvokapno, opečno streho. Osrednja os stavbe je rizalitno poudarjena in ima trikotni timpanonski zaključek. Fasada je členjena s plitvo profilacijo. Vhod v hišo je polkrožno zaključen, nameščen v srednji osi pritličja. Dvokrilna vrata z nadsvetlobo so kasetirana in imajo ohranjeno staro okovje in kljuki. Okna so že novejša, deljena na polja.

Nekdanja mežnarija
Organistova družina Lampret je prebivala v mežnariji. Tu je rojstna hiša skladatelja in filmskega ustvarjalca Franceta Lampreta in novinarja, glasbenika Lojzeta Lampreta. V tej hiši je bila do leta 1918 šola. Propadanja ne bo več. Hiša je doživljala tudi svojo neslavno zgodovino, zadnji dve desetletji so prebivali v njej stanovalci potrebni tudi socialne pomoči. Stavba ni bila vzdrževana in obnovljena. Hiša je vidno propadala, v devetdesetih letih so stanovalce izselili in zadnjih nekaj let je prazna hiša žalostno propadala. Svetniki občine Prevalje so se v mandatu 2002-2006 odločili, da se pritličje nameni ureditvi Muzeja na Prevaljah in da se zgornje etaže odprodajo. Občina Prevalje je hišo prodala gradbenemu podjetju Grading, Marija Ošep, s. p., spodnji del pa obdržala, da bo v njem v prihodnjih letih uredila Muzej.

Na fasadi je vzidana kamnita plošča z napisom: V tej nekdanji šoli in mežnariji je bila v letih 1919-1927 uprava Mohorjeve družbe.
Hiša, ki stoji sredi naselja, vzhodno od cerkve, je lepo ohranjena trška arhitektura iz druge polovice 19. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na mestu, kjer je bila leta 1862 v Farni vasi zgrajena stavba za potrebe šole, so bili že leta 1819 v leseni pritlični hiši – mežnariji - začetki šolstva na Prevaljah do leta 1918.
Julija 1919 se je v tej stavbi nastanila in ostala do decembra 1927 uprava Družbe sv. Mohorja, ki je morala v času plebiscita na hitro v 64 vagonih zapustiti Celovec. Tiskarna Družbe sv. Mohorja je našla prostore v današnjem naselju Stare sledi, uprava pa na Fari. Semkaj na Faro je prihajal Fran Saleški Finžgar, ki je opravljal uredniške posle za Mohorjevo družbo, tu so se sestajale znane osebnosti, ki so snovale tiske knjig. Veliko let je bila v tej hiši doma tudi pesem – tu so potekale redne vaje cerkvenega pevskega zbora in zbora Katoliškega prosvetnega društva. Spominsko ploščo z besedilom dr. Franca Sušnika so odkrili leta 1967.

Upodobljeni motivi / napisi

Na hiši je spominska plošča v spomin Mohorjevi družbi.

Spominska plošča z besedilom dr. Franca Sušnika:

V TEJ NEKDANJI ŠOLI IN MEŽNARIJI
JE BILA V LETIH 1919-1927
UPRAVA MOHORJEVE DRUŽBE.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7735

Geografska določitev lege

Na Fari 42, ob cerkvi in župnišču Device Marije na Jezeru, Prevalje
Na Fari 42
2391 Prevalje

Čas nastanka

Druga polovica 19. stol., spominska plošča 1967

Lastnik / Varuh

Stanovanja so lastniška, spodnja pritlična etaža je last Občine Prevalje.

Povezave k leksikonu