LoginKip sv. Barbare v hišni niši kmetije Kresnik

Foto: Bojan Salaj, Narodna galerija Ljubljana 2006

Fotografija originalnega kipa sv. Barbare

Kip sv. Barbare v hišni niši pri Kresniku na Lešah - Slika 1

Foto: Klemen Gorenšek 2006

replika kipa sv. Barbare, delo likovnega pedagoga Štefana Kresnika

Kip sv. Barbare v hišni niši pri Kresniku na Lešah - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Originalni kip sv. Barbare je izrezan iz lipovega lesa, sekundarni vstavek na hrbtu je iz borovega lesa. Hrani ga Narodna galerija v Ljubljani, pod št. NG P 25.
Kip je rezbarila roka, ki je posegla po novih slogovnih vzorih 15. stoletja. Novosti se kažejo v razmerju med telesom in oblačilom, v trikotniško zalomljenih gubah in novem obraznem tipu. Kip sv. Barbare predstavlja nove pobude na začetni stopnji razvoja. Obraz svetnice ni več poudarjeno dekliški in lep, marveč kaže realistične poteze, čeprav jih še zakriva tradicija naivnih obrazov mehkega sloga. Shema gub plašča in spodnjega dela obleke prav tako sledi novim pobudam: gube so globoke in se zalamljajo v vse smeri, a še vedno potekajo logično. Vozlišče zalomov je lokalno še omejeno na osrednji del plašča nad koleni in predele okrog podlahti. Konservativni duh kaže S – linija telesa.

Legenda, zgodovina, pravljica

S kmetije Kresnik na Lešah izhaja za zgodovino in slogovni razvoj srednjeveškega kiparstva zelo pomemben kip sv. Barbare. Kip je bil v zunanji hišni niši na kmetiji Kresnik, o tem pričajo ustni viri in stare fotografije.
V maju 2006 so v nišo postavili popolnoma identičen lesen kip sv. Barbare, izdelan po originalu, delo Štefana Kresnika, likovnega pedagoga.
Po drugi verziji naj bi izhajal kip sv. Barbare iz ene od leških cerkva, cerkve sv. Ane ali sv. Vobenka. Za zgodovino in za slogovni razvoj našega srednjeveškega kiparstva pa je vsekakor pomemben.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes. Monografija / Monographie, Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Kip sv. Barbare

Upodobljena je zavetnica rudarjev - sv. Barbara.
Kip je krasil hišno nišo, saj so bile Leše nekoč rudarski kraj. Leta 1818 je Matija Mayer, Dunajčan, ki je bil na obisku pri prijatelju iz vojaških let pri kmetu Kresniku na Lešah, tu našel rjavi premog, ki so ga pozneje uporabljali kot energetski vir v železarni Prevalje.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

Narodna galerija, Ljubljana - inv. št. NG P 25

Geografska določitev lege

Kopija na Lešah 128, v hišni niši pri kmetu Kresniku; original v Narodni galeriji v Ljubljani
Leše 128
2391 Prevalje

Čas nastanka

Originalni kip je bil izdelan v letih 1450–1460; kopija 2006

Umetnik / Umetnica

Umetnik originala neznan, repliko izdelal Štefan Kresnik, likovni pedagog - maj 2006

Lastnik / Varuh

Kmetija Kresnik

Povezave k leksikonu