LoginGlava sv. Janeza Krstnika

Foto: M. Zadnikar, preslikava iz knjige Dušan Jukič 2006

Glava sv. Janeza Krstnika, baročna umetnina iz cerkve na Poljani

Glava sv. Janeza Krstnika - Slika 1

Opis

Neprecenljivo kulturnozgodovinsko vrednost cerkve Janza Krstnika na Poljani predstavlja iz cerkve izhajajoča baročna umetnina, glava sv. Janeza Krstnika na pladnju iz poznega 15. stoletja.
Glava je izrezljana iz lipovega lesa, kakor jo je na krožniku v dar dobila plesalka Saloma, ko ga je dal kralj Herod iz maščevanja obglaviti. Svetnikova glava z dolgimi lasmi, brki in dvodelno brado je skrbno plastično modelirana in s priprtimi očmi ter odprtimi usti mrliča že kar naturalistično ekspresivna in prepričljiva.
Glava Janeza Krstnika iz lipovega lesa je shranjena v cerkvi Device Marije na Jezeru Na Fari.

Legenda, zgodovina, pravljica

Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani je podružnica župnije cerkve sv. Device Marije na Prevaljah. Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani pri Prevaljah stoji pred razpotjem cest, od katerih ena vodi čez mejo proti Pliberku, druga v zgornjo Mežiško dolino proti Mežici. Cerkev je zgodnjegotska iz zgodnejšega 14. stoletja, z bogato stavbno zgodovino in je najstarejša cerkev v prevaljski fari. O tem ni nobenih arhivskih podatkov, vendar o tem govori patrocinij Janeza Krstnika, kateremu so nekdaj posvečali tudi samostojne krstne kapele.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine občine Prevalje in Mestne občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Monografija / Monographie. Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006; Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline. Katalog ob razstavi Koroškega muzeja Ravne na Koroškem, 2002; Marjan Zadnikar, Cerkvena umetnost v prevaljski fari.Bodi pozdravljena Devica Marija..Ob stoletnici nove cerkve, 1890-1990. Prevalje 1990.

Upodobljeni motivi / napisi

Glava sv. Janeza Krstnika na pladnju iz poznega 15. stoletja. Kot redka baročna umetnina je bila predstavljena na mednarodni razstavi v Parizu 1963.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Izhaja iz cerkve sv. Janeza Krstnika na Poljani, shranjena v cerkvi Device Marije na Jazeru Na Fari
Poljana
2391 Prevalje

Čas nastanka

Umetnostni zgodovinarji jo postavljajo glede na nastanek v konec 15. stoletja.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje

Povezave k leksikonu