LoginGradišnikova kašča

Foto: D. Jukič 2009

Gradišnikova kašča na Jamnici 6, pri Libnikovih, p.d. Gradišnik.

Gradišnikova kašča - Slika 1

Foto: D. Jukič 2009

Gradišnikova kašča na Jamnici 6, pri Libnikovih, p.d. Gradišnik.

Gradišnikova kašča - Slika 2

Foto: D. Jukič 2009

Gradišnikova kašča na Jamnici 6, pri Libnikovih, p.d. Gradišnik.

Gradišnikova kašča - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kaščo z dvonivojskim lesenim delom in iz kamna grajenim kletnim delom pokriva strma, dvokapna, čopasta, skodlasta streha. Kašča je grajena v kladni konstrukciji, vogali vezani na lastavičji rep. Zgornji del kašče je kot konzolni pomol širši od spodnjega. Vrata, ki vodijo v kaščo so polkrožno vrezana v leseno ostenje. Kletni del je v celoti v zemlji, vanj vodijo kamnite stopnice.Lastniki v njej hranijo jabolka, krompirja pa že dolgo ne več.
Kašča stoji pred gospodarskim poslopjem, pred hlevom in na levi strani od hiše na robu brega.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lastniki Gradišnikove kašče, Libnikovi, p. d. Gradišnikovi, pravijo, da je stara 300 let. Zaradi slabe ceste je k samotni kmetiji otežen dostop. Kmetija se ukvarja z ekološkim turizmom na svoj način, s peko kruha, ekološkega drobnega peciva, mesnih izdelkov i.p.d., ki jih prodajajo na ekoloških tržnicah in nekaterih trgovinah na Koroškem.

Upodobljeni motivi / napisi

Tipična koroška kašča stoji v razloženem naselju, v okviru prenovljene samotne domačije le streljaj od meje z Avstrijo. Na čelnem delu kašče so obešeni leseni kmečki elementi, kosa, vile, grablje ..., streha je prekrita s šitli, del strehe je obnovljen.
na hrbtni strani kašče je dodana lesena lopa, ki služi za garažo.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

28364

Geografska določitev lege

pri kmetiji Jože Libnik, p. d. pri Gradišniku na Jamnici 6, Prevalje
Jamnica 6
2391 Prevalje

Čas nastanka

18. stol.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Jože Libnik, p. d. Gradišnik

Povezave k leksikonu