LoginGradišnikovo znamenje

Foto: Franček Piko 2006

Gradišnikova kapelica - križ nad cesto ob robu gozda na Jamnici

Gradišnikov križ - Slika 1

Opis

Kapelica je sezidana iz lapora, kamna in lesa. Pokrita je z internitom, leta 2001 so jo obnovili. Kapelica stoji ob poti, ki vodi do domačije Libnikovih, p. d. Gradišnik.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ustno izročilo prednikov pripoveduje, da naj bi na mestu kapelice nekdaj v hudi zimi zmrznil popotnik. Tam je namreč peljala pot iz Avstrije proti Šentanelu in naprej. Njemu v spomin so kasneje postavili na tem mestu kapelico, ki stoji še danes.

Upodobljeni motivi / napisi

Notranjost kapelice je poslikana z nabožnimi podobami. Zanimivi so napisi: »Božje oko vse vidi«, »Božje uho vse sliši«, »Božja roka vse napiše«.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

pri Gradišniku, Jamnica 6, Šentanel
Jamnica 6
2391 Prevalje

Čas nastanka

1910

Lastnik / Varuh

Lastnik sakralnega spomenika, kapelice, je Jože Libnik, kmet, p. d. Gradišnik

Povezave k leksikonu