LoginNagrobna plošča za Publija Elija Junija

Foto: Fototeka Izza ZRC SAZU 2006

Nagrobna plošča za Publija Elija Junija

Nagrobna plošča za Publija Elija Junija - Slika 1

Opis

Nagrobna plošča iz belega marmorja je ohranjena v celoti. Napisno polje je v profiliranem okvirju. Pravilne črke imajo poudarjene zaključke. Med besedami so trikotna ločilna znamenja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Plošča je bila vzidana v vzhodno steno cerkve sv. Janeza blizu Dravograda. Pri zadnji obnovi cerkve leta 2002/2003 so jo sicer izvlekli, a jo še vedno hranijo v cerkvi.

Publij (Publius- prvo ime) in Elij (Aelius – družinsko ime) sta italski imeni, ki sta splošno razširjeni v obdobju cesarja Hadrijana. Osebe, ki jim je cesar podelil državljanstvo, so dobile tudi prvo ime (praenomen) in družinsko ime(nomen gentile) tega cesarja. Osebno ime Iunius je prav tako latinsko, v Noriku je kot družinsko ime precej priljubljeno. Nigellio je latinsko osebno ime, ki je pogosto pri sužnjih in osvobojencih, ker ima rahlo pejorativni prizvok. Izpeljan je iz Nigellus, kar je pomanjševalnica imena Niger. V Noriku je izpričan še primer imena z enim l: Nigelio. Nemeta je redko keltsko ime; koren Nemet- se pojavlja tudi kot prvi del sestavljenih keltskih imen. Ime Vibius se pojavlja kot družinsko in kot osebno ime. Razširjeno je predvsem po zahodnem delu imperija; tudi v Noriku in Panoniji je razmeroma pogosto.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo. Katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 60.

Upodobljeni motivi / napisi

P(ublius)Ae(ius)lunius
V(ivus)f(ecit)sibi et Nem-
Et(a)e Nigellionis
F(iliae)con(iugi)et Vibio f(ilio)
5 an(norum) XVII.

Prevod:
Publij Elij Junij je za življenja postavil (nagrobnik) sebi, ženi Nemeti, Nigelionovi hčeri, in sinu Vibiju staremu sedemnajst let.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Ploščo hranijo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu pri Dravogradu.

Čas nastanka

Prva polovica 2. stoletja

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu