LoginNagrobna in spominska plošča Antonu Olibanu

Foto: arhiv prof. Stanka Kotnika

Nagrobnik Antona Olibana na cerkvene zidu cerkve Device Marije na Jezeru na Prevaljah

Nagrobna in spominska plošča Antonu Olibanu - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2009

Obnovljen nagrobnik in spominska plošča Antonu Olibanu cerkvenem zidu Device marije na jezeru Na Fari

Nagrobna in spominska plošča Antonu Olibanu - Slika 2

Foto: arhiv prof. Stanko Kotnik

Spominska plošča Antonu Olibanu postavljena leta 1967 z besedilom prof. Stanka Kotnika

Nagrobna in spominska plošča Antonu Olibanu - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Spominska plošča Antonu Olibanu, ki stoji pod nagrobno ploščo, je bila sprva naslonjena na železno stojalo, od leta 2006 pa je nameščena pod nagrobno ploščo na zidu cerkve Marije Device na Jezeru Na Fari, na desni strani od vhoda v cerkev.

Legenda, zgodovina, pravljica

Anton Oliban je bil kaplan v župniji Device Marije na Jezeru in tu tudi umrl (1860). V Ljubljni na liceju se je spoznal s Prešernom in bila sta prijtelje, saj je Prešeren zelo cenil njegovo jezikoslovno znanje in zato mu je tudi dal v korekturo tikopis Poezij tik preden da jih je dal v tiskrno Blazniku. Prof. Stanko Kotnik je Korošcem odkril Antona Olibana.
Rokopis Olibanovih korektur Prešernovih pesmi hrani rokopisni oddelek v NUK-u.

Upodobljeni motivi / napisi

Nagrobna pološča

Na nagrobni plošči pritrjeni na zidu farne cerkve na desni strani glavnega vhoda je napis:
Rojeni iz Morauče na Krainskem Anton Oliban, (farni kaplan), (11. Aprila 1824), vmerli 8. Maja 1860.

Spominska plošča

Besedilo je oblikoval prof. slovenskega jezika v Osnovni šoli Franja Goloba na Prevaljah Stanko Kotnik. ANTON OLIBAN / NARODNI BUDITELJ / KULTURNI DELAVEC / PRIJATELJ PREŠERNOV / Odkritje spominske plošče je bilo konec leta 1967,
obnova in namestitev pod nagrobno ploščo februarja 2006 na pobudo KD Mohorjan.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Na Fari – na cerkvenem pročelju cerkve Device Marije na Jezeru desno pri vhodu, na častitljivem mestu
Na Fari 44
2391 Prevalje

Čas nastanka

1967

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje

Povezave k leksikonu