LoginGosnikovo znamenje

Foto: Matic Grudnik 2009

Gosnikovo znamenje

Gosnikovo znamenje - Slika 1

Opis

Bazo baročnega slopnega znamenja členijo štiri pravokotne niše, nastavek pa niše s segmentnim zaključkom.Znamenje je zidano iz kamna in pokrito s skodlami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po ustnem izročilu današnjega lastnika naj bi kapelo postavili zato, ker je tam ubilo nekega furmana, morda pa tudi v spomin na turške čase.
V bližini starega znamenja so postavili novo, zidano znamenje v podobnem stilu. Znamenje ima velike pravokotne niše, vendar niso poslikane.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd. Dravograd, 1993, str. 76; Jeseničnik Katica, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 56.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7411

Geografska določitev lege

Znamenje stoji ob cesti, nekaj metrov zahodno od kmetije Gosnik, Sv. Danijel 52.
Sv. Danijel 52
2370 Dravograd

Čas nastanka

18. stoletje, na novo postavljeno pred kratkim

Povezave k leksikonu