LoginGoričnikov križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Goričnikov križ

Goričnikov križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Goričnikov križ

Goričnikov križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Goričnikov križ

Goričnikov križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Goričnikov križ

Goričnikov križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Korpus, ki je prej bil pritrjen na Goričnikovem križu.

Goričnikov križ - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Star preprost lesen križ iz smrekovih desk, s stebrom iz dobovega lesa, stoji v Spodnji vesci na travniku za stanovanjsko hišo št. 2. Streha je krita z že zarjavelo pločevino. Leseno razpelo, ki je bilo prej na križu, danes visi v hiši gospodarja. V steber križa je vrezana letnica v rimskih številkah: „MCMLXIII“ – 1963. Letnica je morala biti vrezana naknadno, steber je že znatno starejši – saj je sedanji gospodar že sam moral na novo zasaditi križ, katerega steber je bil že trhel. Poleg tega se spomni, da so tudi prej že enkrat nadomestili strohneli del in križ na novo zasadili.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je prej stal nekaj metrov bolj vzhodno ob plotu in stezi, ki je vodila preko Muškave in Spodnje vesce do p. d. Brodnika, kjer je bil brod čez Dravo na Bistrico. Čez plot je ljudem pomagal t. i. »Buah pumaj« (»Bog pomagaj«), to sta bili dve leseni stopnički za prečkanje plota.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim, vrezana letnica: „MCMLXIII“ (1963)

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Ob robu travnika ob stanovanjski hiši Spodnja vesca 2.

Čas nastanka

Neznano

Lastnik / Varuh

Družina Jesenko, p. d. Goričnik

Povezave k leksikonu