LoginGolakova kašča

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Golakova kašča na Dolgi Brdi še vedno v celoti služi svojemu namenu

Golakova kašča - Slika 1

Opis

Golakova kašča iz leta 1739 je v kletnem delu zidana, v zgornjem dvoetažnem delu pa lesena. Streha je čopasta, dvokapna, krita s šitlni. Pri gradnji so uporabili macesnov les. Kašča je postavljena tako, da je vhod viden s hišnega praga, oddaljenost od ostalih gospodarskih stavb na kmetiji pa ji zagotavlja zaščito pred morebitnim požarom, kar se je izkazalo pri požaru v 19. stoletju, ko so pogorele vse stavbe razen kašče.
Kaščo danes še uporabljajo za hranjenje hrane in pijače. Ob njej je tudi preša, zato v kleti, ki je cela v zemlji, nikoli ne manjka mošta. V zgornjem lesenem in zračnem delu je shramba za meso.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kmetijo je okoli leta 1870 kupil Piko iz Javorja in je še danes v lasti njegovih potomcev, domače ime pa se je še ohranilo - Golak, tudi manj pogosto Goljak.

Golakova kašča ima ključavnico, ki je ne zna vsak odpreti. Nekoč sta dva brata ležala na kašči, prepevala jima je tutujka, kar je znak za rojstvo dojenčka. Eden je res pričakoval otroka. Ker so radi kradli mošt iz kašč, je Maks Piko nastavil na vrata polno vedro vode, posejal moko po tleh in tako zasačil tatove. Leta 1944, na pustno sredo,je padla bomba v Šmarjeti v bližini poslopja in poškodovala, razmajala velb na kašči. Pri vhodu v klet je obležala skala, osem moških jo je komaj prestavilo. Še danes obstaja na kmetiji "ponovca" - zajemalka narejena iz bombe, ki je padla v bližino. Naredil jo je Rudi Piko.

Upodobljeni motivi / napisi

Kašča je tipična za koroško okolje z lesenim gankom in izrezljano ograjo.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7685

Geografska določitev lege

pri kmetiji Piko, p. d., Golaku Dolga Brda 25, Prevalje
Dolga Brda 25
2391 Prevalje

Čas nastanka

1739

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Piko Ivan, p. d. Golak

Povezave k leksikonu