LoginSpominsko znamenje na osnovni šoli Koprivna

Foto: Vinko Skitek 2009

Spominsko znamenje na osnovni šoli Koprivna

Spominsko znamenje na osnovni šoli Koprivna - Slika 1

Opis

Na pročelju osnovne šole v Koprivni je vzidana spominska plošča, posvečena vsem padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja s tega področja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Novembra 1942 se je skupina partizanov iz Zasavske revirske čete pod vodstvom Pavla Žaucerja- Matjaža oglasila pri skoraj vseh domačinih v Koprivni z nalogo, da pripravi ta hriboviti del Mežiške doline za upor proti okupatorju, sredi februarja 1943 pa so že odšli prvi fantje iz Koprivne v partizane. Na domačiji Jere Kumer, p.d. pri Šoparju, je bila februarja 1944 konferenca aktivistov OF Mežiške doline, ki je pomembno prispevala k širjenju partizanstva na tem področju. Znan je tudi napad borcev 2. bataljona Vzhodnokoroškega odreda na Nemce pri Šumelu. Takrat je Šumelova domačija pogorela.

Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 59; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški Fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

1941
POVSOD STE Z NAMI
ČETUDI NI VAS VEČ
SAJ SMRT V AS JE SVOBODI DAROVALA
1945
(sledijo imena 31 padlih partizanov in žrtev okupatorja)

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Na pročelju osnovne šole v Koprivni je vzidan spomenik NOB.
Koprivna
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

4.7.1953

Umetnik / Umetnica

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu