LoginSpominska plošča Karlu Doberšku

Foto: Klemen Gorenšek 2005

Spominska plošča Karlu Doberšku na Lešah

Spominska plošča Karlu Doberšku - Slika 1

Opis

KD Leše je slavnostno odkrilo spominsko ploščo na južni strani na pročelju OŠ Leše učitelju, publicistu, režiserju in pomembnemu kulturnemu delavcu na Lešah Karlu Dobršku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Karel DOBERŠEK učitelj, šolski upravitelj, družbenopolitični in kulturni delavec, publicist. Prvo službeno mesto je dobil v Podgorju v Rožu (1908), bil šolski upravitelj na Ojstrici nad Dravogradom (1908–1910), nato v osnovni šoli v Žvabeku in na Suhi, kjer je ostal do plebiscita (1910–1920). Tu ga je dotekla prva svetovna vojna, moral je na fronto. Ko se je vrnil (1918), se je posvetil političnemu delu v boju za pravice Slovencev na Koroškem. Po neuspelem plebiscitu je prišel v domači kraj v šolo na Leše (1920-1925) in tam nadaljeval politično delo ter skrbel za razvoj in napredek kraja in uvajal zadružništvo. Petnajst let je poučeval na Prevaljah (1925-1935) ter se ves čas ukvarjal s tožbami za pravice zatiranih. Kot šolski upravitelj je študiral socialne razmere in njihov vpliv na otroke, o čemer je izdal tudi knjigo. Bil je osrednja politična osebnost v socialdemokratski stranki na Prevaljah, oziroma srezu (okraju) in bil viden levičar, borec za pravice delovnega človeka.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na rdeči tabli iz umetne mase.
KAREL DOBERŠEK
18.10.1889 Leše - 14.9.1964 Prevalje
Učitelj, šolski upravitelj, kulturni delavec in publicist.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Leše 30, Osnovna šola Leše
Leše 30
2391 Prevalje

Čas nastanka

17. 9. 2004

Lastnik / Varuh

Kulturno društvo Leše

Povezave k leksikonu