LoginSpominska plošča na Ribniški koči

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča na Ribniški koči

Spominska plošča na Ribniški koči - Slika 1

Opis

Pravokotno oblikovana spominska plošča s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

"Prva planinska koča na zahodnem delu Pohorja je bil Senjorjev dom, ki ga je zgradila podružnica SPD Maribor. Kočo so svečano odprli 10. julija 1932. Stala je na sedlu med Jezerskim vrhom in Ribniško kočo. Na kraju, kjer danes stoji Ribniška koča, je v kraljevini Jugoslaviji Josip Hutter. Obe stavbi so borci Pohorskega bataljona 9. oktobra 1942 zažgali. Po vojni so se planinci PD Maribor - Matica odločili, da z udarniškim delom zgradijo novo planinsko postojanko na pogorišču Hutterjeve vile. Organizirali so se pod vodstvom Friderika Degna, starosto mariborskih planincev. Ustanovili so društvo »fanatikov Ribniške koče« in pričeli z delom julija 1946. Obnova je bila končana po treh letih trdega dela in 30. novembra 1949 so Ribniško kočo svečano predali namenu.

Vir: http://pd.paloma.si/ribniskakoca.htm

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spominski plošči se glasi:
NA TEMELJIH NEKDANJE HUTTERJEVE VILE SO PLANINCI NAŠEGA DRUŠTVA LETA 1949 ZGRADILI RIBNIŠKO KOČO. PD MARIBOR MATICA OKTOBER 2000.

Občina

Ribnica na Pohorju

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na zunanjščino Ribniške koče v Hudem Kotu 24.
Hudi kot 24
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

2000

Povezave k leksikonu