LoginSpominska plošča padlim v drugi svetovni vojni

Foto: D. Jukič 2009

Spominska plošča vsem padlim s prevaljske fare v 2. svetovni vojni

Spominska plošča padlim v drugi svetovni vojni - Slika 1

Opis

Spominska plošča z napisi imen vseh padlih iz prevaljske fare v 2. svetovni vojni, tudi s seznamom družin.
Plošča je iz dveh povezanih delov iz belega marmorja, na njo so pritrjene na vsaki strani po štiri plošče iz črnega marmorja z zlatimi napisi imen padlih. Plošča ponazarja pročelje hiše, ki je v sredini povezana s križem in pod njo vodilni naslovni napis. Pokrita je s pločevinasto črno streho.
Stoji na zgornji desni strani prenovljenega pokopališča ob cerkvi Device Marije na Jezeru.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zapisana so imena vseh padlih s Prevalj v 2. svetovni vojni v častitljiv spomnin in zahvalo.

Upodobljeni motivi / napisi

Spomin žrtvam II. svetovne vojne in imena vseh padlih napisna z zltimi črkami na črno marmorne plošče (4 +4) z lesenim križem v dveh tretjinah na sredini.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Pokoplišče ob cerkvi Device Marije na Jezeru Na fari 44, Prevalje
Na Fari 44
2391 Prevalje

Čas nastanka

1998, ob obnovi pokoplišča

Umetnik / Umetnica

Srečko Plešej, kamnosek

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje, Občina Prevalje

Povezave k leksikonu