LoginSpominska plošča Mohorjevi upravi

Foto: Karla Oder 2007

Stavba nekdanje Mohorjeve uprave

Spominska plošča Mohorjevi upravi - Slika 1

Foto: Dušan Jukič 2009

Spominska plošča na nekdanji Mohorjevi hiši Na Fari na Prevaljah

Spominska plošča Mohorjevi upravi - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Mohorjeva hiša Na Fari
Granitna plošča z zlatim vklesanim napisom je pritrjena na pročelje hiše, ki je pomemben zgodovinski spomenik tiskarstvu in priča o pomenu Prevalj v poplebiscitnem obdobju.

Legenda, zgodovina, pravljica

V tej stavbi se je 3. julija 1919 nastanila in bila tu do 3. decembra 1927 uprava Družbe sv. Mohorja, ki je morala v času plebiscita na hitro v 64 vagonih zapustiti Celovec. Tiskarna Družbe sv. Mohorja je našla prostore v današnjem naselju Stare sledi, uprava pa na Fari. Semkaj na Faro je prihajal Fran Saleški Finžgar, ki je opravljal uredniške posle za Mohorjevo družbo in tu so se sestajale znane osebnosti. Veliko let je bila v tej hiši doma tudi pesem – tu so potekale redne vaje cerkvenega pevskega zbora in zbora Katoliškega prosvetnega društva.
Na mestu, kjer je bila leta 1862 zgrajena stavba za potrebe šole, so bili leta 1819 v leseni pritlični hiši mežnarja prvi začetki šole na Prevaljah na Fari. Mežnar, po poklicu kovač, oče šestih šoloobveznih otrok, je bil pobudnik ustanovitve šole na Fari, da njegovim otrokom v snegu ne bi bilo treba hoditi na Ravne. Leta 1828 je bila mežnarija preurejena v šolo. Leta 1918 so šolo na Fari – v Farni vasi ukinili.
- V stavbi je bila tudi mežnarija – župnijsko stanovanje, od leta 1918-1954 je tu bival organist, mežnar in zborovodja Pankracij Lampret, tu sta ob bratu in treh sestrah živela njegova sinova - skladatelj in svobodni kulturni delavec (sodeloval je pri filmih) France Lampert in novinar Lojze Lampret, dolgoletni vodja slovenske postaje Deutsche Welle v Kölnu, ki je vrsto let s slovenskimi oddajami predstavljal naše intelektualce in njihove dosežke ter pomagal vzpostavljati vezi med slovensko inteligenco in zahodom.
V spodnji etaži hiše bo urejen Muzej prevaljske zgodovine.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Pomnik na Mohorjevo družbo, ki je delovala na Prevaljah od 1919-1927 in je imela v hiši Na Fari 42 svojo upravo.
Spominska plošča z besedilom dr. Franca Sušnika:

V TEJ NEKDANJI ŠOLI IN MEŽNARIJI JE BILA V LETIH 1919-1927 UPRAVA MOHORJEVE DRUŽBE.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7735

Geografska določitev lege

Na pročelju hiše v neposredni bližini farne cerkve; Na Fari 42
Na Fari 42
2391 Prevalje

Čas nastanka

Odkritje: 1967

Umetnik / Umetnica

besedilo: dr. Franc Sušnik , izdelava plošče Proming Radlje

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu