LoginSpominsko znamenje pri Lesjaku

Foto: Vinko Skitek 2009

Spominsko znamenje pri Lesjaku

Spominsko znamenje pri Lesjaku - Slika 1

Opis

Na Lesjakovi hiši je spominska tabla NOB, katera spominja na ustreljena partizana Boltežarja Lesjaka, ki so ga pri sosedu Nemci aretirali in ustrelili, ter na Melhiorja Kreč, ki so ga Nemci ustrelili nižje spodaj pri mostu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Lesjakovi domačiji v Koprivni je spominska plošča dvema padlima borcema zaščitne čete Vzhodnokoroškega odreda.
Boltežar Lesjak, domačin iz Črne na Koroškem, je bil 14. maja 1945 žrtev iz Jugoslavije bežečih ustašev,
Melhior Kreč, borec iz Domžal, pa je padel 29. aprila 1945 zadet od nemških krogel. Oba borca sta padla na pragu svobode.

Vir: Robert Napečnik, 8.12.2009; Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 60.

Upodobljeni motivi / napisi

V boju sta padla
Življenje za svobodo sta dala

LESJAK BOLTEŽAR, roj.1923
Padel maja 1945
KREČ MELHIJOR, roj. 1924
Padel 29.4.1945
Slava njunemu spominu.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je vzidana na hišo na kmetiji Lesjak, Koprivna 36.
Koprivna 36
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

4.7.1982

Lastnik / Varuh

Robert Napečnik, ZB za vrednote NOV Koprivna

Povezave k leksikonu