LoginSpominsko znamenje na Podbreškem

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominsko znamenje na Podbreškem

Spominsko znamenje na Podbreškem - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominsko znamenje na Podbreškem

Spominsko znamenje na Podbreškem - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spominska plošča pravokotne oblike je pritrjena na veliko skalo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Januarja 1944 je Šlandrova brigada napadla Črno na Koroškem, pri umiku pa je brigadna saniteta morala dva ranjenca pustiti pri kmetu Jožetu Gutovniku, p.d. pri Podbržniku. Nemci so brigadi sledili, našli so oba ranjena partizana, ju sežgali skupaj z domačijo in ustrelili gospodarja in gospodinjo.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 60; Peter Žunko, Šlandrova brigada. Enciklopedija Slovenije, zv. 13, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 61-62.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V ŽARU PODBRŠKE STA DOMAČIJE
ZGORELA RANJENA PARTIZANA
IN GOSPODARJA ON IN ONA USTRELJENA
21. JANUARJA 1944

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je postavljena nad gozdno cesto v bližini Najevske lipe na Ludranskem vrhu.
Ludranski vrh
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

21.7.1975

Umetnik / Umetnica

Zasnova: KO ZZB NOV Črna, Posvetilni zapis: Aleš Mrdavšič

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu