LoginSpominsko znamenje na Štoparjevem

Foto: Vinko Skitek 2009

Spominsko znamenje na Štoparjevem

Spominsko znamenje na Štoparjevem - Slika 1

Opis

Železna spominska plošča, pravokotne oblike in z posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob cesti Štopar- Mihev v Podpeci je na zidu pod vrtom pritrjena spominska plošča, s katero je zaznamovana smrt domačina Štefana Svršine iz Podpece, ki je 10. oktobra 1944 na tem mestu padel v nemško zasedo, njegovemu spremljevalcu pa se je posrečilo, da je ranjen ušel.
Prvotno spominsko ploščo so namestili leta 1953. Na njej je bil presplošen posvetilni napis. Kasneje so leta 1973 postavili novo ploščo z bolj podrobnim posvetilom.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 61; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški Fužinar, 20. avgust 1961, št. 7-12, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Posvetilni napis:
NA TEM MESTU SO BILE BORBE PROTI OKUPATORJU 1941-45.
SLAVA JUNAKOM, PADLIM ZA OSVOBODITEV SLOVENSKEGA NARODA.

Današnji napis na spominski plošči:
ŠTEFAN SVERŠINA-MARKO
Padel v boju za svobodo
10.oktobra 1944.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je nameščena na stanovanjskem bloku na Štoparjevem v Podpeci.
Podpeca
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1953, 22.6.1973

Lastnik / Varuh

Zveza borcev za vrednote NOV Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu