LoginSpominska plošča Zagernikovi skupini na papirnici

Foto: Ivan Vaukan 2006

Spominska plošča zagernikovi skupini na pročelju papirniške stavbe ob Meži na Prevaljah

Spominska plošča Zagernikovi skupini na papirnici - Slika 1

Opis

Spominska plošča Zagernikovi skupini iz belega marmorja s črnim napisom je kvadratne oblike in je pritrjena na pročelje upravnega poslopja Tovarne lesovine in lepenke - na poslopju tik ob Meži na desnem zgornjem vogalu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prva uporniška skupina na Prevaljah

Po ustanovitvi Osvobodilne fronte 26. aprila 1941 v Ljubljani je na pobudo Pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo nastala na Prevaljah uporniška skupina, katere jedro so bili člani partijske celice v tovarni Lepenke na Prevaljah in je štela šestindvajset članov. Skupina je zbirala orožje in se pripravljala na oborožen odpor. Nameravala je minirati Štoparjev most in po uspeli akciji oditi v partizansko četo na Pohorju. Policijska patrulja jim je preprečila miniranje mostu; bili so izdani in Nemci so 9. avgusta 1941 zaprli petnajst članov skupine, čez nekaj dni pa še dvanajst. Šest so jih ustrelili 19. avgusta 1941 v Begunjah na Gorenjskem, večina drugih pa je umrla v koncentracijskem taborišču Auschwitz. leta 1942. Vrnili so se le štirje. Svojim padlim delavcem in talcem prve uporniške skupine na Prevaljah se je z marmornato ploščo na upravnem poslopju oddolžila prevaljska Tovarna lesovine in lepenke. Spominsko znamenje so odkrili 23. avgusta 1973. Večina iz skupine je bila delavcev iz Papirnice, nekaj pa leških in holmških rudarjev.

V spomin na prvo uporniško skupino na Prevaljah je bil aprila1984 predlagan datum (1. 8. 1941) za krajevni praznik KS Prevalje – Trg in KS Prevalje Polje. Predlog je Komisija za poimenovanja krajevnega praznika pri KK SZDL KS Polje Trg in Polje predlagala zato, ker je dotedanji praznik 15. maj sovpadal z občinskim praznikom občine Ravne in Prevalje. Krajevni praznik so od leta 1984 praznovali v spomin na Zagernikovo skupino, prenesli pa so praznovanje v september, in tako povezali datum še z rojstnim dnevom Franja Goloba (3. sept.), prvega talca umetnika s Prevalj, po katerem se šola v kraju imenuje.

Upodobljeni motivi / napisi

Na pročelju Papirnice so v 70-letih odkrili spominsko ploščo prvi uporniški skupini na Prevaljah, Zagernikovi uporniški skupini.
Spomin fabriški Tovarišiji, delavcem revolucionarjem prvim v našem kraju, ki so padli ŠTERN FRANC ŠTERN ERNEST MESNER JURIJ BRUNKER
ALOJZ PEČNIK JAKOB KRISTAN IVAN MRAVLJAK
RUDOLF ZAGERNIK KONRAD LEPKO FRANC ŠTEBIH MATIJA krik uporni, plamen svetel v noči črni 1941 seme našega dne.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

na upravni stavbi Tovarne lesovine in lepenke Zagrad 10, Prevalje
Nicina 10
2391 Prevalje

Čas nastanka

1953

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje, ZZ borcev

Povezave k leksikonu