LoginSpominsko znamenje na osnovni šoli na Holmcu

Foto: D. Jukič 2009

Spominsko znamenje na osnovni šoli na Holmcu

Spominsko znamenje  na osnovni šoli na Holmcu - Slika 1

Opis

Na pročelju osnovne šole na desni strani pri vhodu je vzidana spominska plošča, ki je posvečena enajstim padlim domačinom – borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vzidana spominska plošča je posvečena enajstim padlim domačinom – borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis: Z RASTJO V SVOBODI
SE RAZCVETA NAŠA ŽRTEV
PADLI BORCI NOV IN
ŽRTVI FAŠISTIČNEGA NASILJA
1941-1945
GRADIŠNIK HERMAN 1923-1945
GRADIŠNIK MATEVŽ 1912-1945
KRAJCER MAKS 1923-1943
KRALJ MIRKO 1910-1944
KRAMOLC LENART 1902-1945
PODRIČNIK PAVEK 1923-1945
PRELOGAR PAVEL 1907-1945
ZDOVC MIRKO 1920-1944
VALENTAR GREGOR 1915-1945
ZDOVC FRANC 1915-1945 28.9.1980 KK SZDL HOLMEC

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Dolga Brda 37 A, osnovna šola Holmec
Dolga Brda 37 A
2391 Prevalje

Čas nastanka

28. 9. 1980

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu