LoginSpominsko znamenje na poštni stavbi v Črni

Foto: Vinko Skitek 2009

Spominsko znamenje na poštni stavbi v Črni

Spominsko znamenje na poštni stavbi v Črni - Slika 1

Opis

Na stavbi je nameščena kamnita pravokotna spominska plošča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Štajerski bataljon je poleti 1942 nameraval napasti Črno, zato so šli komandant Rudi Knez- Silas, Franja Mogu-Ema, Rudi Aram-Brico in Ferdo Zajc-Servac v civilnih oblekah in brez orožja v Črno, da bi zbrali podatke. Zaradi izdaje so Nemci obkolili gostilno, ki je bila v sedanji poštni stavbi, kjer sta se zadrževala Rudi Aram in Ferdo Zajc. Arama so Nemci ob spopadu ustrelili, Servaca pa težko ranili v pljuča. Nemci so ga zdravili v črnjanski bolnišnici, da bi od njega dobili čimveč podatkov. S pomočjo sestre Dore Klobčič-Akvile mu je uspelo pobegniti iz bolnišnice, a so ga Nemci spet ujeli in ga 10. marca 1943 ustrelili kot talca v Mariboru.

Leta 1952 so odkrili na desni strani trga na pročelju enonadstropne poštne stavbe v Črni na Koroškem spominsko ploščo, ki opozarja na tragični dogodek.

Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 54; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški Fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TUKAJ STA PADLA
11.8.1942
ARAM RUDI IZ ŠOŠTANJA IN
ZAJC FERDO IZ DOBRIČA KOT
BORCA 1. SAVINJSKEGA BATALJONA
KI JE IMEL GESLO
NEIZPROSNA BORBA – CILJ SVOBODA

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominsko znamenje je nameščeno na stavbi nekdanje pošte v Črni na Koroškem v centru zraven krožišča.

Čas nastanka

1952

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu