LoginGanglovo znamenje

Foto: Gemeinde Kirchbach 2009

Ganglovo znamenje

Ganglovo znamenje - Slika 1

Foto: Otto Hohenwarter 2010

Južna stran

Ganglovo znamenje - Slika 2

Foto: Otto Hohenwarter 2010

Križanje, grba z orlom in levom

Ganglovo znamenje - Slika 3

Foto: Otto Hohenwarter 2010

Napis obiskovalca, inicialki AM, letnica 1546

Ganglovo znamenje - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Ob zahodnem privozu v Reisach stoji prelepo Ganglovo znamenje. Na nizkem, kvadratnem podstavku je močan slop, na njem počiva kubični nastavek z nišani. Piramidna streha je pokrita s skodlami.
Vzodna stran stebra nosi rimski napsini kamen, ki naj bi izviral iz GURINE. Kaže lepe črke in ga datirajo okoli leta 230 po Kr.
Južna in zahodna stran stebra sta poslikani, na severni strani se tabernakeljska niša podaljšuje navzdol. Ostale 3 niše so polkrožno zaključene. Poznogotske freske uvrščjio to znamenje med najpomebnejše na Koroškem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med Ganglovim znamenjem in Hauserjevim v Reisachu se razprostina čisto posebna posest goriških grofov. To portjujejo na znamenju upodobljeni grbi. Napis na rimskem kamnu priča, da sta bila izjemoma 2 visoka uradnika – upravnika (Villici).
Lit: Markl, Josef/Gutterer, Margerete, Flurdenkmäler in Kärnten Wegkreuze und Bildstöcke, Klagenfurt 1991

Upodobljeni motivi / napisi

Napis v slovenske prevodu: »Upravnika Maturus in Mercator sta postavila ta kamen za Tita Sarurinusa«.
Grb na južni strani: levo zgoraj verjetno tirolski orel, desno zgoraj goriški lev. Pod nišo 12 malih grbov goriških grofov (?), spodaj grb – štorklja, ki se poajvlja tudi na Hauserjevem znamenju
Na južni strani grafiti obiskovalcev, med drugimi križ z inicialkama A in M in letnica 1546.

Občina

Kirchbach

Geografska določitev lege

Zahodni privoz v Reisach

Čas nastanka

16. stoletje

Povezave k leksikonu