LoginŽelezniška postaja Prevalje

Foto: arhiv Koroški pokrajinski muzej, Tomo Jeseničnik 2000

Železniška postaja Prevalje

Železniška postaja Prevalje - Slika 1

Foto: D. Jukič 2009

Železniška postaja Prevalje zgrajena leta 1863 naj bi bila prototip kasnejšim postajam v Sloveniji.

Železniška postaja Prevalje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Ob izgradnji železniške proge Celovec - Maribor so so zgradili tudi stavbo železniške postaje, ki stoji na severnem robu naselja. Prvi vlak je peljal skozi Prevalje iz Maribora v Celovec 31. maja 1863.
Nasproti postajne stavbe stoji pomožni objekt, v katerem sta dva kovinska rezervoarja za vodo. Vsak rezervoar sprejme 45.000 litrov vode. V nadstropju te stavbe so stanovali železničarski uslužbenci. K pomožnemu objektu sodi tudi majhna lopa, v kateri so se do danes ohranili krušna peč, dimnica in bazen za pralnico.

Legenda, zgodovina, pravljica

Odkopana zemlja je ob gradnji postaje spremenila podobo okolice. Na tem mestu je bil pred tem breg, strmina, ki so jo morali ročno odkopati, da so napravili dovolj veliko ploščad za postajo in vse "ranžirne" tire. Vodovod so napeljali z Brinjeve gore z zajetjem pri kmetu Uncu. Železniška postaja na Prevaljah je postala pomembno prometno središče v Mežiški dolini, kjer so odlagali in tovorili pošiljke, ki so jih prejemali ali pošiljali preko Štajerske in Koroške naprej po Evropi. Da pa bi se ohranilo vsaj nekaj, so zaselek poimenovali Pri postaji.

Lahovnikov hotel ob postaji

Vzporedno z gradnjo železniške postaje na Prevaljah 1863 je nastajal tudi »hotel« Lahovnik, kjer so se odžejali številni potniki, ki so se pripeljali na Prevalje ali so tu čakali na vlak ali na poštni avtobus, ki jih je razvažal po dolini. Gostinsko obrt je vodila lastnica Jožefa Lahovnik. Lastnica je imela tudi krave, svinje ter kure. Hlev je bil velik, ločen od dvorišča z vrtom, velikim gumnom, skladiščem ter mlinom. V hlevu je bilo najmanj 6 težkih konj, s katerimi so zaposleni furmani vozili hlodovino iz raznih krajev doline na žagarski obrat oz. še pred tem za samostojno lesno trgovino in žago Lahovnik. Za hlevom je bilo odprto gnojišče, na dvorišču pa vodnjak s črpalko.

Upodobljeni motivi / napisi

Zidana, visoko pritlična stavba z močno členjeno fasado je enajst-osna stavba z osrednjim rizalitom ter dvema stolpičema, ki sta še posebej rizalitno poudarjena. Bogato neorenesančna profilacija daje stavbi še dodatno kvaliteto. Po njenem vzoru so gradili železniške postaje še v drugih krajih Slovenije.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Pri postaji, Prevalje
Slovenske železnice, Pri postaji 12
2391 Prevalje

Čas nastanka

1863

Lastnik / Varuh

Slovenske železnice

Povezave k leksikonu