LoginŽelezniški prehod pri »Ronetu«

Foto: Vinko Skitek 2010

Železniški prehod pri »Ronetu«

Železniški prehod pri »Ronetu« - Slika 1

Opis

Iz železnih traverz in tračnic postavljen spomenik. Med dvema tračnicama je pritrjena napisna tabla in peterokraka zvezda.

Legenda, zgodovina, pravljica

Občina Dravograd je s svojo geografsko lego izredno zanimiva za križanje prometnih poti, ki vodijo s severa proti jugu ter z vzhoda proti zahodu. Hkrati je na tem področju stičišče pohorskih in koroških hribov, na katerih so se pri nas pojavili prvi partizani. Njihove enote so prehajale preko rek Mislinje in Meže in preko cest ter železniških prog.
Eden takih prehodov preko proge je pri »Ronetu« v Podklancu. Na tem mestu je tudi postavljeno spominsko obeležje. Postavili so ga Železničarji Slovenije in Istre, dne 28. novembra leta 1975, in sicer ob 30. obletnici osvoboditve. Spominja pa na bojne, politične in druge naloge pri uresničevanju ciljev NOB in revolucije. Udeleženci NOB so tod prehajali preko proge, četudi jo je okupator strogo nadzoroval. Še zlasti aktiven na tem področju je bil minerski vod štajerske VDV brigade. Opravil je številne diverzantske akcije. Poleg številnih udeležencev NOB so progo na tem mestu prečkali tudi narodni heroji Dušan Kveder, Rado Iršič in Lidija Šentjurc.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 32; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 27.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
1941
PARTIZANSKI PREHOD
1945

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Spomenik stoji Pri Ronetu, Podklanec.
Podklanec
2380 Dravograd

Čas nastanka

28.11.1975

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOB Dravograd

Povezave k leksikonu