LoginSpomenik zaključnih bojev II. svetovne vojne

Foto: Jure Viderman 2009

Spomenik zadnjih bojev II. svetovne vojne.

Spomenik bojev II. svetovne vojne - Slika 1

Opis

Granitno spominsko znamenje, posvečeno III. armadi, ki je leta 1945 razbila nemške enote.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zadnje obsežne vojaške akcije so povezane z umikom nemške armadne skupine »E« z Balkana in v njeni sestavi tudi vse kolaborantske vojske: Nedičeve Srbije, Paveličeve Neodvisne države hrvatske - ustaši in domobranci, četniki Draže Mihajloviča in drugi pod poveljstvom general polkovnika Aleksandra Löhra. Glavnini teh vojsk je po kapitulaciji Nemčije za umik v smeri Avstrije ostalo samo nekaj komunikacij - ena med njimi tudi preko Koroške.
Večjemu delu nemške vojske, ki ni bila razorožena že v celjski kotlini in okolici Šoštanja, sta ostali cesta Velenje-Dravograd in ozka cesta preko Zavodnja-Slemena-Črne-Poljane. Vojska NDH in četnikov se je umikala po cesti Dolič-Mislinja-Slovenj Gradec-Dravograd.
Dne, 9. maja leta 1945 je kapitulirala Nemčija, s tem pa so se spremenile tudi razmere.
Največji pritisk je bil v smeri proti Dravogradu. Tu so partizanske enote umikajoči vojski hotele preprečiti prehod na drugo stran Drave.
Razdivjale so se bitke ob sotočju rek Mislinje, Meže in Drave.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd. Dravograd, 2008, str. 39-40; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 27; Risto Stojanovič, Koroška v vrtincu dogodkov ob koncu druge svetovne vojne v Evropi. Območno združenje borcev in udeležencev NOB. Ravne na Koroškem, 2005; Risto Stojanovič, Nepozabni maj 1945 na Koroškem. Medobčinski svet ZZB NOB, Območno združenje Dravograd in Območno združenje Radlje ob Dravi, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
BRIGADE IV. OPERATIVNE CONE
ZDRUŽENE Z BORCI III. ARMADE
SO V NARODNOOSVOBODILNI VOJNI
OSVOBAJALI JUGOSLOVANSKO ZEMLJO
TER 15 MAJA 1945
NA TEM PREDELU DOKONČNO STRLE
UMIKAJOČE SE NEMŠKE FAŠISTIČNE TOLPE

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7457

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob cestnem križišču Dravograd – Ravne v Podklancu.
Podklanc
2370 Dravograd

Čas nastanka

1955

Lastnik / Varuh

Občina Dravograd in ZB za vrednote NOB Dravograd

Povezave k leksikonu