LoginVaški križ, Djekše

Foto: Archiv 1970

Vaški križ na Djekšah z lurško votlino

Vaški križ, Djekše - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah

Vaški križ, Djekše - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah

Vaški križ, Djekše - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah, Brezmadežna

Vaški križ, Djekše - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah, sv. Martin

Vaški križ, Djekše - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah, Križanje

Vaški križ, Djekše - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Vaški križ na Djekšah, sv. Florijan

Vaški križ, Djekše - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Največje in zgodovinsko najpomembnejše znamenje v občini Djekše stoji sredi vaškega trga pred vhodom v cerkev. Zaradi širjenje ceste so ga morali pred desetletji umakniti prometu in prestaviti bliže gostilni Kramer. Pri restavriranju (firma Campidell) so odkrili preslikane poslikave v nišah in zgodovinsko pomembne ostanke napisov.
Visoko, štiristransko, dvonadstropno znamenje se danes spet kaže v svoji prvotni podobi. Lurško votlino v trupu so odstranili, potem ko je bil ukraden Marijin kip. Impresivna je osmerokotna streha iz kamnitih ploščic, ki se očitno zgleduje po stožčastih strešicah obrambnih stolpov tukajšnje taborske utrdbe iz leta 1535. Iz tega časa je verjetno tudi veliki kamniti nabiralnik za darove, ki so ga odkrili v trupu znamenja pri prestavitvi. Sedaj stoji desno od cerkvenega portala.

Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri znamenju je danes postaja procesij na Rešnje telo in ob žegnanju.
Po legendi je stal v nekdanji lurški votlini tisti Marijin kip, ki ga je pobožni hlapec zanesel v Mariazell, potem ko so ga dješki kmečki fantje uporabljali kot kraljico pri kegljanju. Da bi poravnali krivico in izprosili dobro letino, romajo kmetje z Djekš od srede 18. stoletja v Mariazell.
Na Djekšah se danes stekajo tri romarske poti: Hemina romarska pot iz Črne, koroška Marijina božja pot in romarska pot v Mariazell.

Upodobljeni motivi / napisi

Niše v tabernaklju so bile prvotno povsem poslikane in popisane z napisi.
- V smeri Krčanj: stoječa figura sv. Martina v niši; na ostenju niš: desno sv. Jurij in levo sv. Florijan.
- SZ: sv. Florijan. Do leta 1920 je bil opremljen s slovenskim napisom. Po plebiscitu so ga odstranili.
- JV: Križanje z asistenco – neposredna bližina nekdanje stare sodne lipe.
- K cerkvi obrnjena niša: Brezmadežna. Ostanek napisa: »S(ankt) Maria ...« Pod njo je bila nekoč lurška votlina.
Niša na cestni strani je bila verjetno namenjena tudi za darovane luči in milodare. Nad SV? nišo se v napisu da razbrati letnica 1629 in ime Vitus Jauritsch von Herzfeld – izpričan kot kanonik v Velikovcu l. 1648. Očitno je dal obnoviti dješko znamenje kot zunanje, vidno znamenje protireformacije. Zelo uničene freske na strani, ki je vremenskim vplivom najbolj izpostavljena, so verjetno restavrirali l. 1778 in deloma na novo poslikali, o čemer priča dvakratni motiv sv. Florijana.
Vidno ni več kamnoseško znamenje, ki naj bi ga graditelj pustil na znamenju in je objavljeno v Umetnostni topografiji vojvodine Koroške.

Občina

Djekše/Diex

Geografska določitev lege

Na vaškem trgu; severno od cerkve.
Dorfplatz
9103 Diex

Lastnik / Varuh

Druž. Napetschnig

Povezave k leksikonu