LoginDomačija Burjak

Foto: http://www.crna.si, 2011 2009

Burjakova domačija

Domačija Burjak - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Balkonske line na Burjakovi hiši

Domačija Burjak - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2009

Naslikana podoba sv.Florijana pri Burjaku

Domačija Burjak - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2009

Burjakov mlin

Domačija Burjak - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2009

Mlinsko kolo pri Burjakovem mlinu

Domačija Burjak - Slika 5

Foto: Vinko Skitek 2009

Burjakova kašča

Domačija Burjak - Slika 6

Foto: Vinko Skitek 2009

Burjakova kašča

Domačija Burjak - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Domačijo sestavljajo pritlična zidana hiša, večje zidano gospodarsko poslopje, dvojni kozolec toplar, kapelica, kašča, dotrajani stavbi mlina in žage ter pomožni objekti. Stavbe so iz 19. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Domačijo Burjak v Topli zaokrožajo poleg stanovanjske hiše, še gospodarsko poslopje, kašča, in nekoliko nižje ob potoku ležeča mlin in kapela. Na stanovanjski hiši je naslikana podoba Sv. Florijana, ki je zaščitnik pred ognjem in vodnimi ujmami. Ljudje so ga pogosto slikali na fasade stanovanjskih objektov, saj so verjeli, da jih ščiti pred naravnimi nesrečami. Lepo podobo imajo tudi balkonske line na stanobvanjski hiši, ki spominjajo na zvezde in kelihe. Gospodarsko poslopje krasijo tako kot ostale objekte dvokapne čopaste strehe in svetlobne line v zatrepih.

Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Kaščo so po ustnih pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla so tesali, oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito „košte“ in kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“, oziroma skodlami. Pri izdelavi kašče so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so uporabljali lesen čepe -„tumplne“. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.

Mlin je štiristtrane oblike z pravokotnim tlorisom. Ima dvokapno streho pokrito s skodlami. Na zunanji strani mlina so k potoku napeljane rakve, ki pripeljejo vodo vse do mlinskega kolesa, ki je na strani hiše. Mlin stoji ob potoku in blizu ceste, ki pelje skozi Toplo. Ob mlinu je tudi odcep ceste, ki pelje k domačiji Burjak. Mlin se je uporabljal za mletje žit in pridelave moke iz njih, za lastne potrebe po moki in za bližnje sosede. Nedaleč od Mlina pa stoji tudi Burjakova kapela z majhnim zvonikom.

Vir: Register nepremične dediščine; Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini. Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 7-20, 45.

Upodobljeni motivi / napisi

Na steni Burjakove stanovanjske hiše je naslikana podoba sv. Florijana kako gasi domačijo. Nad njim so napisane letnice 1820, 1914 in 1933.Na balkonu na Burjakovi hiši se nahajajo izrezljane line v obliki zvezd in kelihov. Na hlevu domačije Burjak v Topli so izrezljane svetlobne line. Nekatere so izrezljane v obliki dveh polkrogov, druge pa v obliki dveh črk B, ki sta hrbtno obrnjeni ena proti drugi.

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7710

Geografska določitev lege

Topla 3. Skupina stavb stoji v pobočju zahodno od ceste, ki vodi skozi naselje, mlin, čebelnjak in kapelica pa ob potoku ob cesti.
Topla 3
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

družina p.d. Burjak

Povezave k leksikonu