LoginLeška kapelica

Foto: Klemen Gorenšek 2006

Fotografija kapelice z leške strani na desni strani ob cesti.

Leška kapelica - Slika 1

Foto: Klemen Gorenšek 2006

Notranjost kapelice s Kristusom na razpelu.

Leška kapelica - Slika 2

Foto: Stanko Kumprej 2009

Žalostna mati božja, ki je bila nekoč v Leški kapelici, danes jo hrani na svojem domu Erik Sirk na Prevaljah.

Leška kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

V ozki soteski ob cesti Prevalje – Leše stoji gotovo največja kapela zaprtega tipa v občini Prevalje. Uvršča se med tiste kapele, ki imajo dostopno prostornino. Je zidana, vhod v kapelo je s severne strani. Vhodna vrata so bila v preteklosti dvokrilna,lesena, v osemdesetih letih so postavili nova dvokrilna, kovinska. Na obeh stranskih stenah so v zgornjih delih polkrožno oblikovane line s kovinskimi okraski.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je vrisana v franciscejski kataster, kar dokazuje, da je bila zgrajena pred letom 1830.
V kapeli je bila v preteklosti skupina Križanja in kip Žalostne matere božje. Sedaj je v njej le še razpelo s Kristusom. Leseni kipi Janez, Marija Magdalena in Žalostna mati božja pa so shranjeni doma pri enem od lastnikov kapelice. Oltarni prostor, ki je polkrožno apsidalno oblikovan, je po stenah okrašen s štukaturo in dvema slikanima medaljonoma. Po propadu leškega rudnika, je kapelico kupila Karničnik Katarina (Jugova Katra), pravili so ji sveta Katra, ker je bila zelo verna in prava ljudska zdravilka. Kapelo je kupila brez zemlje. V kapeli nikoli ni bilo verskih obredov. Ljudje pa se spominjajo, da so se župniki v kapeli preoblekli, ko so ob božiču in veliki noči šli na spoved na Leše. Pred kapelo je počakal župnik tudi pogrebni sprevod z Leš na Prevalje in nato hodil pred sprevodom do pokopališča na Fari.
Kapela je simbol rudarstva in je prvi znanilec rudarske vasi. Nujno je potrebna strokovne obnove zunanjosti, notranjosti in restavriranja kipov in njihovo vrnitev v kapelo. Kapela je v zasebni lasti. V jeseni 2009 bo lastnik prenesel lastništvo na Občino Prevalje.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine občine Prevalje in Mestne občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje - Pliberk / Bleiburg, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Po arhitekturi in po reliefu, ki je nad vrati vhoda v kapelo, lahko sklepamo, da je bila kapela zgrajena v času delovanja leškega premogovnika, torej v prvi polovici 19. stoletja. Zdi se, da je kapela votivnega značaja, zgrajena iz zaobljube. Nad vhodom je namreč lepo viden relief, na katerem so simbolično upodobljene Leše z rudarskimi napravami, spodaj ob potoku pa sedi oseba s klobukom v roki in pred njim najbrž ponesrečenec. Gradnja kapelice se verjetno nanaša na ta dogodek.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7682

Geografska določitev lege

Parc. št.: 472, 474/3 k.o. Prevalje, na začetku ceste Prevalje-Leše
Leše, ob cesti Prevalje – Leše
2391 Prevalje

Čas nastanka

Pred letom 1830

Umetnik / Umetnica

Neznan

Lastnik / Varuh

Erik Sirk, prenos na Občino Prevalje v letu 2009

Povezave k leksikonu