LoginSpominsko znamenje Partizanski prehod

Foto: Dušan Jukič 2006

Spominsko znamenje "Partizanski prehod" ob Markovi čuvajnici na Stražišču ob železniški progi Prevalje-Ravne

Spominsko znamenje Partizanski prehod - Slika 1

Opis

Spomenik je sestavljen iz dveh pokončnih delov tračnic vzidanih v betonski podstavek v obliki črke V (simbolizira zmago, victory), s peterokrako zvezdo na vrhu, ki tračnici združuje, in kovinsko tablo z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominsko znamenje "Partizanski prehod" ob Markovi čuvajnici ob železniški progi je bilo odkrito 12. 12. 1975 na prireditvi, na katero so bili povabljeni borci, starši in učenci Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki so pripravili tudi kulturni program. Pobudnik postavitve znamenja je bilo Združenje zveze borcev Mežiške doline. Znamenje je postavljeno v spomin na NOB – minerski vod 1. bataljona Vzhodnokoroškega odreda je 27. 7. 1944, ki je opravil uspešno diverzantsko akcijo. V bližini železniške postaje na Prevaljah je miniral progo in Nemcem povzročil precejšnjo materialno škodo.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis: 1941 PARTIZANSKI PREHOD 1945

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Spominsko znamenje ob Markovi čuvajnici na Stražišču ob železniški progi Prevalje-Ravne
Stražišče
2391 Prevalje

Čas nastanka

12. 12. 1975

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

ZZB, Občina Prevalje

Povezave k leksikonu