LoginSpomenik cesarju Jožefu II

Foto: Karl Gerfried Müller 2009

Spomenik cesarju Jožefu II

Spomenik cesarju Jožefu II - Slika 1

Foto: Karl Gerfried Müller 2009

Spomenik cesarju Jožefu II

Spomenik cesarju Jožefu II - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Spomenik cesarju Jožefu II - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Bronasti kip oprsja cesarja Jožefa so postavili na pobudo pastorja in superintendenta Josefa Winklerja ob 100-letnici odredbe tolerančnega patenta iz leta 1781 na vaškem trgu v Arriachu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po skorajšnjem 180-letnem zatiranju in izganjanju mnogih protestantov je končno prišla zaželena svoboda veroizpovedi, ko je cesar Jožef II. 13. oktobra 1781 izdal tolerančni edikt. S tem so dosegli popolno enakopravnost s katoličani. Dne 20. aprila 1785 je cesar odredil nov zakon o zemljiški knjigi, na kar so zemljišča na novo izmerili. V dolini Arriach so takrat nastale katastrske občine Laastadt, Arriach, Sauerwald in Innerteuchten.
Spomladi 1790 je Arriach dosegla vznemirljiva vest, da je 20. februarja umrl plemeniti ljudski cesar Jožef II., ki so mu bili evangeličani tako hvaležni. Mnogi so mislili, da bodo z njegovo smrtjo razveljavili tudi tolerančni edikt, česar so se evangeličani upravičeno bali. Ali bo spet prišel čas preganjanja, zatiranja in izganjanja?
Katoliški duhovniki in oblasti, ki so bile pod njihovim vplivom, so negotovost in zaskrbljenost še podpihovali. A 3. maja 1790 je po dolgem čakanju v Arriach prišla vest, da je Jožefov naslednik, cesar Leopold II, potrdil tolerančne zakone svojega predhodnika.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis v nemščini: Ščitniku človeštva cesarju Jožefu II.
Hvaležni okoliški kmetje
1881

Občina

Arriach

Geografska določitev lege

Arriach
Dorfplatz
9543 Arriach

Povezave k leksikonu