LoginSpomenik za pravico in svobodo

Foto: Jernej Grudnik 2009

Spomenik za pravico in svobodo v Trbonjah.

Spomenik za pravico in svobodo - Slika 1

Foto: Jernej Grudnik 2009

Spomenik za pravico in svobodo v Trbonjah.

Spomenik za pravico in svobodo - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Iz večjega in manjšega kosa pohorskega granita je sestavljen spomenik, visok 2,5 m, na katerem je plošča z imeni 13 žrtev padlih med drugo svetovno vojno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvi partizanski aktivisti in ilegalci so v vas začeli prihajati že v letu 1943. Prihajali so z vuzeniške in ribniške strani ter iz Mislinjske doline. To so bili: Ferdo Štibler-Jug, Ivo Marzel-Mio, Alojz Bobovnik-Albo, Franc Marzel-Sever in drugi. Večji razmah NOB se je v Trbonjah pričel v letu 1944. Velik vpliv na ljudi je imel miting, ki ga je 25. februarja izvedla v trbonjski osnovni šoli Pohorska brigada.
V gozdovih in pri hribovskih kmetijah je bilo izkopanih več zemljank, v katerih so našli zavetje ilegalci in aktivisti. Trbonje s svojo okolico so dale precej borcev za svobodo, med njimi jih je 13 žrtvovalo svoja življenja.
Spomenik je odkril narodni heroj in prvi komandant slovenskih čet Franc Leskovšek – Luka. Leta 1989 so večji spomenik za nekaj metrov prestavili nad cesto, nanj zapisali oboje besedil in manjši del spomenika odstranili.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 30-31; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd. Dravograd, 1993, str. 73.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NAŠI SINOVI SO TUKAJ HODILI, SE BORILI IN ŽIVLJENJE DALI ZA PRAVICO IN SVOBODO!
Gotovnik Anton 1925-1945
Jakob Franc 1909-1944
Kašnik Jože 1919-1945
Korat Anton 1924-1945
Kotnik Vinko 1926-1945
Mavrič Jože 1908-1944
Naglič Rudolf 1912-1945
Otič Jože 1921-1944
Šegovec Jože 1922-1945
Špalir Franc 1916-1944
Tavčman Karel 1914- 1945
Verovnik Miha 1920-1944
Uršnik Franc 1917-1944
13 žrtvam NOB v Trbonjah

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob stavbi zdajšnje Pošte in trgovine, Trbonje.
Trbonje
2371 Trbonje

Čas nastanka

Obnova 1979 in 1989.

Umetnik / Umetnica

Avtor besedila je bil lekarnar Juvan.

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOB Dravograd in občina Dravograd

Povezave k leksikonu