LoginSpomenik ruskim vojnim ujetnikom

Foto: Jure Viderman 2009

Spomenik ruskim vojnim ujetnikom.

Spomenik ruskim vojnim ujetnikom - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Grobišče ruskim vojnim ujetnikom.

Spomenik ruskim vojnim ujetnikom - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spominsko znamenje zgrajeno iz kamna, v obliki Triglava je posvečeno 197 sovjetskim ujetnikom, umrlim v letih 1941 - 1942. Ob vhodu stoji informacijska tabla v angleškem, ruskem in slovenskem jeziku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na mestu ob vhodu v Črneče stoji spomenik v spomin na ruske ujetnike, ki so jih nemški okupatorji že novembra leta 1941 pripeljali iz velikega ujetniškega taborišča Stalag 18 A v Wolfsbergu. Privedeni so bili z namenom, da bi pomagali pri težkih in nevarnih delih, pri izgradnji vodne elektrarne v Dravogradu.
Na hitro so ob vhodu v Črneče postavili 5 barak z zamreženimi okni, barake so obdali z bodečo žično mrežo. Tudi drugače je bilo življenje ruskih ujetnikov neznosno. Od silnega trpljenja so bili na smrt izmučeni in zavoljo lakote izstradani do kosti, zato so umirali. Že januarja leta 1942 so bili Nemci zaradi tega prisiljeni v Črnečah razglasiti karanteno, zaradi katere pa se stanje ni izboljšalo.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd. Dravograd 2008, str. 37-38; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993, str. 14.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NA TEM MESTU POČIVA 197 ZAVEZNIŠKIH VOJAKOV- SOVJETSKIH VOJNIH UJETNIKOV, KI SO IZSTRADANI IN IZMUČENI UMRLI PRI GRADNJI HIDRO-ELEKTRARNE 1941-1942.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7450

Geografska določitev lege

Opuščeno rusko grobišče je ob vhodu v naselje Črneče.

Čas nastanka

1954

Lastnik / Varuh

Občina Dravograd

Povezave k leksikonu