LoginSpomenik Maistrovim borcem za severno mejo

Foto: Andreja Šipek 2010

Spomenik Maistrovim borcem za severno mejo

Spomenik Maistrovim borcem za severno mejo - Slika 1

Opis

Kamniti obelisk, posvečen Maistrovim borcem, padlim novembra 1918.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik padlim Maistrovim borcem za severno mejo pri Vidovi cerkvi v Dravogradu je posvečen spominu borcem, ki so se v letih 1918 in 1919 bojevali za svoje ozemlje in odcepitev od dolgoletne Avstro-Ogrske monarhije. Maloštevilne borce sta vodila general Rudolf Maister iz Kamnika in nadporočnik Franjo Malgaj iz Šentjurja pri Celju.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomin. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 40-41; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 39.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
V SPOMIN TUKAJ PADLIM JUNAKOM V KOROŠKIH BOJIH LETA 1919
MALIČ URH poročnik
POGAČNIK JOŽEF, ED AVGUŠTIN, KOŠIR FRANC, KOROŠEC FRANC, KROPEC IVAN, KOŠENINA ANDREJ, LEPEJ ANTON, MLAKAR JAKOB, MAČEK FRANC, ROZMAN ALOJZIJ, TEMNIKAR MATIJA, SLAVNIČ MILAN, RAVNIK RUDOLF, MLINC ANTON, OBU ANTON VRHOVNIK ALBIN.

URMLI SMO ZA MEJE DOMAČIJE IN TERJAMO, DA VI,
KI STE OSTALI, Z DEJANJI BOSTE DOKAZE DALI,
DA TEŽKA ZEMLJA NAS ZASTONJ NE KRIJE!
SLAVA, JUNAKOM ČAST!

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7451

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob cerkvi sv. Vida sredi mesta Dravograd.

Čas nastanka

1932

Umetnik / Umetnica

Napis: general Rudolf Maister

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOV Dravograd

Povezave k leksikonu