LoginSpomenik graničarjem, braniteljem Dravograda

Foto: Andreja Šipek 2010

Spomenik graničarjem, braniteljem Dravograda - Slika 1

Opis

Kamniti obelisk posvečen padlim starojugoslovanskim graničarjem 1941.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med pomembne zgodovinske dogodke sodi tudi srečanje pri »Hudopisku«, kakor imenujejo spominsko srečanje za padlimi branitelji, ki so skupaj z orožniki in graničarji v dneh od 6. do 9. aprila 1941, branili Dravograd pred napadi Nemcev.
Kot vemo, hrabro tridnevno bojevanje, smrt 23 padlih graničarjev, porušeni mostovi in drugi obrambni ukrepi niso mogli ustaviti napadanje nemških enot, ki mu je nato sledilo kruto okupatorstvo tudi v Dravogradu.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 34-35; Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraj. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd, 1993, str. 40.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NA TEM KRAJU SO BORCI BIVŠE JUGOSL. VOJSKE LETA 1941 V TRIDNEVNEM TEŽKEM BOJU ODBIJALI PREMOČNEGA ZAVOJEVALCA IN PRI OBRAMBI NAŠIH MEJA ŽRTVOVALI 23 ŽIVLJENJ.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7452

Geografska določitev lege

Spomenik stoji nad železniško progo, v bližini izliva reke Meže v Dravo, pri Hudopisku.

Čas nastanka

1958

Umetnik / Umetnica

Besedilo pripravi dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOV Dravograd

Povezave k leksikonu