LoginSpomenik NOB na Lešah

Foto: D. J. 2009

Spomenik NOB na Lešah - Slika 1

Opis

Spomenik stoji v bližini osnovne šole v središču Leš. Izdelan je iz granita, svojo ozko silhueto oblaži z zeleono vejo ki se nanj pripenja. Ob obelisku na desni je plošča z imeni padlih v tem okolju, na levi pa korito za rože.

Legenda, zgodovina, pravljica

Krajani so ga posvetili svojim padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis: PADLI BORCI 1941-1945/KRET FRANC/ČEBULC JAKOB/ŠROT ERNI/PAČNIK LEON/OSOJNIK SLAVKO/KNEŽAR EDI/KOPMAJER ANDREJ/BOŠIČ JULKA/ARL MATEVŽ/HRIBERNIK JAKOB/BOJNIK RUDOLF/PODKRIŽNIK FRANC/LESKOVEC JOŽKO/KRAJNC ALBERT/SAMEC LEOPOLD/SAMEC MAKS/ŠUMAH ADOLF//UMERLI V TABORIŠČIH/JELENKO FRANC/ČOP STANKO/TRINKAUS VILI/KOPMAJER AVGUST/METARNIK AVGUST/METARNIK ANTON/RATEJ IVAN/JELENKO MIHAEL/SKRIVALNIK ANTON//PADLA BORCA/PRAZNIK ŠTEFAN/ŠULER IVAN//

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

v središču Leš pred šolo
Leše
2391 2391

Čas nastanka

18. 7.1947, obnovljen 1964

Umetnik / Umetnica

Andrej Lodrant, arhitekt

Lastnik / Varuh

KS Leše

Povezave k leksikonu