LoginSpomenik NOB v Topli

Foto: Vinko Skitek 2009

Spomenik NOB v Topli

Spomenik NOB v Topli - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Spomenik NOB v Topli

Spomenik NOB v Topli - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Na betonskem, šestkotnem stebru je pritrjenih šest bronastih plošč z liričnim napisom. Nad ploščami so na steber pritrjene peterokrake zvezde. Na levo in desno stran spomenika so postavljeni grobo obdelane skalne gmote.

Legenda, zgodovina, pravljica

Topla je tudi zgodovinski in kulturni spomenik, saj je uvrščena v I. kategorijo spomeniško zaščitenih ruralnih naselij v Sloveniji prav zaradi izrednega pomena, ki ga ima za razvoj koroškega partizanstva. V spomin na pomembne dogodke in dogajanja v Topli so zahodno pod Peco, med kmetijo pri Končniku in bivšo karavlo v Topli, odkrili spomenik, posvečen Topli – zibelki koroškega partizanstva, ki naj priča o teh dogodkih in dogajanjih, pomembnih za Mežiško dolino in tudi za širši slovenski prostor in vsaj za ves vzhodni del zamejske Koroške.
V Topli, alpski dolini pod Peco, v enem najlepših predelov Mežiške doline, se je leta 1942 pričel prvi organiziran odpor koroških ljudi proti okupatorju. Tu je bila ustanovljena Prva koroška četa, ki je nastajala od srede novembra 1942, od prihoda partizanov iz Savinjskega bataljona na Koroško. Prva koroška četa je opravila pomembno poslanstvo, saj je izpeljala več sabotažnih akcij in skrbela za uspešno mobilizacijo novincev. V Topli je bila tudi tiskarna Prve koroške čete. Tudi Vzhodnokoroški odred je bil ustanovljen v Topli. Iz Tople je v znani napad na Mežico 3. aprila 1943 krenil Prvi koroški bataljon.

Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 62-63.

Upodobljeni motivi / napisi

S šestih napisnih plošč spomenika nas opozarja lirično besedilo:
V DOLINAH
TLEČ UPOR
SE TOD MOGOČNO
JE RAZPLAMENEL
TOD HOSTE PARTIZANOM
RAZPROSTRLE SO OBJEM
DOMOVI JIM ODPRLI
VRATA NA STEŽAJ
LJUDJE SO S SRCEM JIM
PRISLUHNILI

OD VSEPOVSOD
OD TOD
NA VSE STRANI
JIH JE VODILA POT
IZ BOJA V BOJ
V SOLČAVO ČETA
V MEŽICO BATALJON
ODRED ČEZ DRAVO
V ZADNJE BITKE
ZA PROSTOST

V OČEH
PLAMENI JEČE
TABORIŠČA – SMRT
PRED NJIMI
ZARJE SVIT – SVOBODA
OBSOJENI NA SMRT
SO SE IZREKLI
ZA PROSTOST
UTIRALI SI
NOVO POT V NOV SVET

IN MATERINŠČINA
PREGNANA
IZ VASI IN MEST
MED NJIMI NAŠLA JE
ZAVETJE – DOM
IN PESMI – NJE RAZCVET
UDARNIH MISLI MOČ
OD NJIH SKRIVAJ
SO SPET UTRLE POT
SI DO LJUDI

UPRLO SE JE
LJUDSTVO
- KRALJ MATJAŽ –
ORGANIZIRANO V OF
IZ SVOJIH KORENIN
JE ČRPALO MOČ
ZA MAGOVITI BOJ
ZA SREČO – MIR
IN BRATSTVO
MED LJUDMI

ZDAJ SVOJE SREČE
SAMO JE KOVAČ
PONOSNO
NA PRETEKLOST ZRE
Z ZAUPANJEM
V PRIHODNOST
SAMO URAVNAVA
SVOJ KORAK
PRISEGA
IN OBET

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7721

Geografska določitev lege

Spomenik je postavljen nad Končnikovo domačijo v Topli, oziroma nasproti nekdanje vojaške stražnice na sredi travnika na druge hribu.
Topla
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

13.9.1981

Umetnik / Umetnica

Zasnova: Franc Mezner, Andrej Grošelj Posvetilni zapis: Janez Mrdavšič

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu