LoginSpomenik NOB pri osnovni šoli

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik NOB pri OŠ Ribnica na Pohorju

Spomenik NOB pri osnovni šoli - Slika 1

Foto: http://www.atelje-kresnik.si/kipi_reliefi_spomeniki.html 2011

Spomenik NOB pri osnovni šoli

Spomenik NOB pri osnovni šoli - Slika 2

Foto: http://www.atelje-kresnik.si/kipi_reliefi_spomeniki.html 2011

Detail spomenika NOB pri osnovni šoli

Spomenik NOB pri osnovni šoli - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Spomenik je sestavljen iz velika kvadrastega bloka pohorskega tonalita postavljenega pokonci, na katerem je jeklena skulptura. Na kamnitem bloku je pritrjena kovinska spominska plošča s posvetilnim napisom. Plošča je izdelana v obliki dveh plapolajočih zastav.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vir: http://www.atelje-kresnik.si/kipi_reliefi_spomeniki.html

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
Tu smo - in vsepovsod brez nas ne bo nobena vaša pot!
Arih Luka, Brunčko Ivan, Cigler Gregor, Dular Franc, Čarb Ludvik, Gradišnik Alojz, Gradišnik Karel, Gradišnik Maks, Grebenc Franc, Gregl Jaka, Grubelnik Edi, Grubelnik Fric, Grubelnik Maks, Grubelnik Rajko, Hartman Oto, Hrastnik Franc, Hudernik Jože, Hudernik Roman, Kajžer Bertl, Kajžer Janko, Kogelnik Avgust, Kolman Anton, Kolman Elizabeta, Košir Tone, Kotnik Stanko, Krevh Miha, Lesjak Jože, Leskovar Franc, Kačič Jože, Nunčič Ferdo, Pačnik Jože, Papotnik Alojz, Podlesek Peter, Podlesnik Franc, Pogorelec Anton, Pokeršnik Adolf, Pušnik Simon, Pušnik Viktor, Pungartnik Peter, Rupret Anton, Skočir Tonček, Skutnik Alojz, Svetina Ivan, Štramec Jože, Tomažič Anton, Uran Ivan, Uran Josip, Uran Miha, Urnaut Karel, Vanco Vili, Vajs Gregor, Verdnik Miha.
Postavljeno v letu 1981 – ob 40. letnici vstaje.

Občina

Ribnica na Pohorju

Geografska določitev lege

Spomenik stoji pred OŠ Ribnica na Pohorju.
Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

1981

Umetnik / Umetnica

Atelje Kresnik, Zg. Vižinga

Lastnik / Varuh

Občina Ribnica na Pohorju, ZB NOV Ribnica na Pohorju

Povezave k leksikonu