LoginSpomenik prisilno mobiliziranim v nemško vojsko

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik prisilno mobiliziranim v nemško vojsko

Spomenik prisilno mobiliziranim v nemško vojsko - Slika 1

Opis

Spomenik je narejen v obliki kamnite plošče, postavljene med dva kamnita stebra. Na plošči je posvetilni napis. Material, iz katerega je spomenik narejen, je pohorski tonalit.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku se glasi:
V spomin padlim in pogrešanim mobiliziranim Slovencem v nemški vojski v času 1942 – 1945 iz kraja Ribnice na Poh. in okolice župnije Ribnice.
Bisako Anton roj. 1923 Pokeršnik Kristjan roj. 1908
Dešnik Franc roj. 1918 Pokeršnik Anton roj. 1920
Drame Franc roj. 1914 Novak Maksimiljan roj 1921
Forneci Anton roj. 1923 Ovčar Srečko roj. 1926
Fišinger Mirko roj. 1924 Reflak Franc roj. 1923
Helbl Alojz roj. 1917 Rek Ivan roj. 1921
Hudernik Jože roj. 1921 Rek Anton roj. 1921
Hostinger Jože roj. 1923 Skočir Alojz roj. 1920
Kajzer Jože roj. 1923 Skrlovnik Anton roj. 1922
Knaver Roman roj. 1921 Pušnik Ludvik roj. 1919
Košir Ivan roj. 1921 Steničnik Peter roj. 1920
Kotnik Ivan roj. 1923 Voh Štefan roj. 1922
Krautberger Simon roj. 1918 Zep Lenard roj. 1924
Kutin Edvard roj. 1921 Zlatinek Edvard roj. 1913
Miklavc Franc roj. 1923 Društvo mobilizirancev l. 1999
Mrak Janez roj. 1921
Mrak Jože roj. 1925
Medved Mirko roj. 1921
Lesjak Alojz roj. 1921
Janko Anton roj. 1921

Občina

Ribnica na Pohorju

Geografska določitev lege

Spomenik stoji na pokopališču v Ribnici na Pohorju.
Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

1999

Lastnik / Varuh

Društvo mobilizirancev

Povezave k leksikonu