LoginSpomenik škofu Maksimiljanu Držečniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku

Spomenik škofu Maksimiljanu Držečniku - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kovinski doprsni kip nekdanjega mariborskega škofa Maksimiljana Držečnika je pritrjen na kamnit pravokotni podstavek. Kip obdaja kamnit lok.

Legenda, zgodovina, pravljica

Maksimiljan Držečnik, nekdanji mariborski škof se je rodil 5. oktobra 1903 v župniji Ribnica na Pohorju, natančneje v Orlici na domačiji Vinšek, na kar opozarja tudi spominska plošča na domačiji. Po končani gimnaziji se je Maksimiljan odločil za študij bogoslovja, katerega je dve leti obiskoval v Mariboru, nato pa je študij nadaljeval v Rimu, kjer je doktoriral iz teologije in filozofije in bil leta 1932 posvečen za duhovnika.
Držečnik si je prizadeval za sožitje vernih in neverujočih v takratni družbi in se zavzemal za prenovo krajevne Cerkve v duhu 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Umrl je leta 1978. Bil je edini izmed slovenskih škofov, ki je bil navzoč na vseh sejah II. Vatikanskega cerkvenega zbora od 11. oktobra 1962 do 8. decembra 1965. Najpomembnejša vidna dela poleg molitve škofa Držečnika so:
• prenova zunanjščine mariborske stolnice,
• ustanovitev Slomškovega dijaškega semenišča,
• izdaja celotnega Svetega pisma,
• zgraditev bogoslovnega semenišča,
• dokončna ureditev škofijskih meja,
• prizadevanje za razglasitev Slomška za svetnika,
• vnema za poživitev verskega in cerkvenega življenja v koncilskem duhu,...

Vir: http://www.zbirka.si/maksimiljan-drzecnik/ in http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/node/1492 in http://www.ribnicanapohorju.si/index.php?Itemid=
58&id=72&option=com_content&task=view.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
MSGR. DR.
MAKSIMILJAN DRŽEČNIK
MARIBORSKI ŠKOF
1093-1978

OB 100-LETNICI
ROJSTVA

25- OBLETNICI SMRTI

Občina

Ribnica na Pohorju

Geografska določitev lege

Spomenik stoji pred župnijsko cerkvijo na Ribnici na Pohorju.
Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju

Čas nastanka

2003

Lastnik / Varuh

Župnija Ribnica na Pohorju

Povezave k leksikonu