LoginSpomenik pri občinski stavbi Dravograd

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik pri občinski stavbi Dravograd

Spomenik pri občini - Slika 1

Opis

Spomenik predstavlja visok granitni obelisk.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik je postavljen v spomin na vojaške dogodke ob koncu prve svetovne vojne in na žrtve druge svetovne vojne. Na tem prostoru in bližnjem vrtu počivajo posmrtni ostanki 17 koroških borcev, padlih v letih 1919 in 1920, ter 42 borcev, talcev, mučenikov v letih 1941-1945. Njihovi posmrtni ostanki so bili preneseni z bojišč na Časovem na Kozjem vrhu, na Libeliških Rutah, v Dulerjevem lesu, Sušnikovem klancu ter iz gestapovske mučilnice v Dravograd.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993, str. 41.

Upodobljeni motivi / napisi

Na spominskem stebru so vklesana usodna leta:
1918-1920 in
1941-1945 ter zapis na trikotniku:
"… IN SI DOLŽNIK GROBOVOM…"
Leta 1991 so že obstoječemu spomeniku dodali ploščo iz marmorja z napisom, ki je povzet iz uradne listine, ta je položena tudi v grobnico.
NA TEM PROSTORU POČIVAJO POSMRTNI OSTANKI 17 KOROŠKIH BORCEV, PADLIH V LETIH 1919 IN 1920 TER 42 BORCEV, TALCEV IN MUČENIKOV NARODNOOSVOBODILNE BORBE V LETIH 1941 DO 1945
SLAVA ŽRTVAM!

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Osrednji spomenik občine Dravograd stoji ob nekdanji gestapovski mučilnici.
Trg 4. julija 7
2380 Dravograd

Čas nastanka

4.7.1958

Umetnik / Umetnica

Oblikovali so ga v podjetju Granitna Industrija Oplotnica, Besedilo: dr. Franc Sušnik.

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOB Dravograd, Občina Dravograd

Povezave k leksikonu